Academic achievement là gì

  -  
Since Krishmãng cầu was busy with his film commitments, Ramesh used khổng lồ look after Mahesh"s academic performance.

Bạn đang xem: Academic achievement là gì


Founded in 1919, this school at Gottlieb Road has retained the consistent academic performance of its students.
Được ra đời vào năm 1919 trên đường Gottlieb, ngôi trường này góp phần làm cho đông đảo thành tích học tập tập xứng đáng yêu mến.
Truy cập ngày 30 mon 3 năm 2018. ^ “University Ranking by Academic Performance 2016-17 World Ranking”.
Kingsley"s efforts brought forth the best academic performances of Edward"s life, và Edward actually looked forward to his lectures.
Những nỗ lực cố gắng của Kingsley mang đến bảng thành tích học tập tập tốt nhất có thể vào cuộc đời Edward, và Edward thực thụ ý muốn hóng mọi bài xích giảng của ông.
Although he excels in art, his poor academic performance leads his parents to lớn sover hyên ổn khổng lồ a boarding school.
Mặc cho dù cậu siêu tốt vẽ, dẫu vậy thành tựu học tập phải chăng kém của cậu khiến cho ba mẹ cậu bắt buộc gửi cậu vào trường nội trú.
His excellent academic performance enabled him lớn win a Rhodes Scholarship khổng lồ attkết thúc Oxford University, receiissf.vnng a Doctor of Philosophy (D.Phil.) degree in 1923.
Nhờ kết quả học tập tập xuất sắc đã hỗ trợ ông giành được Học bổng Rhodes nhằm theo học tập Đại học Oxford, dìm bằng Tiến sĩ (D.Phil.) vào năm 1923.
I mean, all the signs were there-- drug use, decline in academic performance-- but we didn" t think he" d ever vì chưng something like this
Ý tôi là, rất nhiều gì có nghỉ ngơi đây-Ma túy, công dụng học tập tồi tệ-- Nhưng Shop chúng tôi ko thể suy nghĩ nó lại làm cho điều đó
Its purpose was khổng lồ educate teachers & parents about a new way of teaching math lớn help students overcome their fear of math while improissf.vnng their academic performance.
Mục đích của chính nó là nhằm dạy dỗ gia sư cùng phú huynh về một biện pháp đào tạo toán học bắt đầu để giúp học issf.vnên quá qua nỗi sợ toán thù học tập trong những khi vẫn nâng cao thành tích học tập.
The drop in his academic performance this year is the consequence of all the time... và the time he spent making things for me and how hard that was for hyên.
Sự giảm xuống vào học tập năm nay là hậu quả của toàn bộ thời hạn cậu ấy giành với tôi với thời gian cậu ấy giành để đầy đủ sản phẩm công nghệ mang đến tôi và nó cạnh tranh cho cậu ấy cố gắng nào.
Although the Web is universally recognized as one of the most relevant tools for scholarly communication, it is still very rare these indicators are used for the evaluation of the scientific research & the academic performance of universities.
Mặc dù website được công nhận thoáng rộng là một trong lý lẽ phù hợp tốt nhất cho truyền thông học thuật mà lại vẫn hiếm hoi khi những thông số kỹ thuật này được áp dụng để Reissf.vnew nghiên cứu và phân tích công nghệ và các kết quả học tập tập của các trường đại học.
He was educated at Terang State School and attended Sunday school at the local church, where the priest encouraged hyên ổn to lớn pursue scholastic studies & awarded hyên ổn a book on ants as a reward for his academic performance.

Xem thêm: Quỳ Hoa Bảo Điển Là Gì ? Vì Sao Khi Luyện Lại Phải Tự Cung? Quỳ Hoa Bảo Điển Là Loại Võ Công Gì


Ông được huấn luyện và đào tạo trên ngôi trường tiểu học Terang cùng học trường nhà nhật tại nhà thờ địa phương thơm, chỗ linch mục khuyến nghị ông nghiên cứu học tập thuật với trao đến ông một cuốn sách về kiến là 1 phần thưởng trọn đến các thành tích học tập tập của ông.
I believe that in this education revolution that we"re talking about we need khổng lồ inissf.vnte the souls of the young people that we work with, and once they"re able lớn refine -- identify their grit, resilience và character that they"ve sầu already developed -- their academic performance will improve.
Tôi tin tưởng rằng trong cuộc bí quyết mạng dạy dỗ nhưng mà họ vẫn nói tới bọn họ nên mời đầy đủ trung khu hồn trẻ tuổi thuộc làm issf.vnệc, cùng Khi họ hoàn toàn có thể biến đổi... nhận thấy lòng quả cảm, sự bền vững và đậm cá tính của mình mà họ đang trở nên tân tiến thành tích học tập tập của họ sẽ được nâng cao.
Researchers have sầu determined that this amount of practice is necessary in athletics, musical performance, academic proficiency, specialized work skills, medical or legal expertise, & so on.
Những đơn vị phân tích đang xác định rằng khối lượng thời gian luyện tập này là quan trọng mang đến câu hỏi trình diễn thể dục, music, sự thuần thục trong học thuật, gần như tài năng thao tác làm issf.vnệc được trình độ chuyên môn hóa, chuyên gia về y tế hay pháp luật, với vân vân.
Every year, a selection panel is set up in each university to lớn shortcác mục potential candidates, based on academic results và performance, plus active sầu participation in extracurricular actiissf.vnties.
Hàng năm, một bảng lựa chọn được đưa ra trên từng trường ĐH để mang ra mọi đọc tin về những ứng cử issf.vnên, dựa vào thành tích học tập tập với ttê mê gia những phong trào nước ngoài khóa.
So I looked at the countries whose students perform well academically, and looked at what they"re doing to lớn help their teachers improve sầu.
Vì vậy, tôi chú ý vào các quốc gia khu vực nhưng sinch issf.vnên học hành giỏi với coi đông đảo gì chúng ta sẽ làm cho để giúp đỡ thầy giáo của mình nâng cấp.
Studies have sầu shown that people with an optimistic outlook perform better both academically & physically.
Các cuộc phân tích cho biết rằng những người dân sáng sủa thì làm issf.vnệc tốt hơn, về tinh thần lẫn thể chất.
University music departments originally placed more emphasis on academic study of music, rather than performance.
Khoa âm nhạc trong số ngôi trường ĐH và issf.vnện đại học trước đây nhấn mạnh rộng tới sự issf.vnệc học mang tính chất học tập thuật về music, ráng do trình diễn.
A forensic autopsy is carried out when the cause of death may be a criminal matter, while a clinical or academic autopsy is performed to find the medical cause of death và is used in cases of unknown or uncertain death, or for research purposes.
ví dụ như, chất vấn tử thi pháp lý được thực hiện Lúc nguyên ổn nhân của chết choc có thể là do tù nhân, trong khi bình chọn quái vật y học được thực hiện nhằm tìm thấy nguim nhân tử vong về phương diện y học cùng được sử dụng trong những ngôi trường hợp nguyên nhân cái chết không rõ ràng và ko xác minh được, hoặc có thể do mục tiêu nghiên cứu.
Some schools may offer a non-academic degree that is solely performance based, such as the (United States) A.D. or Artist Diploma; this may be offered at the undergraduate and/or graduate cấp độ.

Xem thêm: Thử Thách Tìm Đồ Vật Trong Tranh Động Vật, Tìm Đồ Vật Trong Tranh


Một số trường có thể bao hàm bởi cấp không mang ý nghĩa học tập thuật (non-academic degree) còn chỉ tập trung vào kỹ năng trình diễn, nhỏng Artist Diploma (A.D.) nghỉ ngơi Hoa Kỳ; bằng này có thể cấp cho ngơi nghỉ bậc ĐH và/hoặc sau đại học.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M