Accrued income là gì

  -  

Theo nguyên tắc phù hợp (Matching concept) thì việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau khi tính lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào các chi phí liên quan đến …


*

Theo nguyên tắc phù hợp (Matching concept) thì việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau khi tính lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được chi trả ngay trong kỳ kế toán. Có thể, chi phí đó đã được chi trả từ kỳ trước hoặc việc chi trả sẽ diễn ra ở kỳ sau. Để tìm hiểu về vấn đề này, hôm nay issf.vn Academy sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các khoản chi phí trích trước, chi phí trả trước và các dạng bài thường gặp trong quá trình học F3 ACCA.

Bạn đang xem: Accrued income là gì

1. Lý thuyết về chi phí trích trước và chi phí trả trước

Đầu tiên, chúng ta cần điểm qua các phần kiến thức quan trọng về chi phí trích trước và trả trước trong môn F3.

Chi phí trích trước (Accruals)

Chi phí trích trước là các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả trong kỳ cho các sản phẩm và dịch vụ sử dụng trong kỳ kế toán nhưng chưa nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp. Chính vì thế, các chi phí trích trước sẽ được kế toán viên dự tính dựa theo cảm tính hoặc các số liệu trong quá khứ.

Trong trường hợp nhà cung cấp đã gửi hóa đơn bán hàng, doanh nghiệp sẽ phải ghi nhận các khoản chi phí này như các khoản phải trả người bán (Trade Payables – AP).

Chi phí trả trước (Prepayments)

Chi phí trả trước là các chi phí đã được doanh nghiệp chi trả trong kỳ, nhưng giá trị của nó sẽ vẫn phải tiếp tục phân bổ cho kỳ tiếp theo đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kế toán (thực tế chưa phát sinh nhưng đã được trả trước).

 AccrualsPrepayments
DefinitionExpense incurred in period, not recordedExpense recorded in period, not incurred until next period
CategoryCurrent liabiltyCurrent asset
Double entryDr: ExpensesCr: AccrualsDr: PrepaymentsCr: Expenses
Revert entryDr: AccrualsCr: ExpensesDr: ExpensesCr: Prepayments

 

2. Các dạng bài thường gặp

Đối với chủ đề này, sẽ có 3 dạng bài tập thường gặp bao gồm:

Dạng bài về chi phí trích trướcDạng bài về chi phí trả trướcDạng bài tổng hợp 2 loại chi phí

2.1. Case study về chi phí trích trước (Accruals)

The electricity account for the year ended 30 June 20X1 was as follows.

 $
(1) Opening balance for electricity accrued at 1 July 20X0300
Payments made during the year 
(2) 1 August 20X0 for three months to 31 July 20X0600
(3) 1 November 2010 for three months to 31 October 20X0720
(4) 1 Feburuary 20X1 for three months to 31 January 20X1900
(5) 1 May 20X1 for three months to 30 April 20X1840
(6) 1 Agust 20X1 for three months to 31 July 20X1840

Which figures should appear in the company’s financial statements for the year ended 30 June 20X1?

Answer:

Trong ví dụ này, các bạn có thể thấy doanh nghiệp thanh toán tiền điện định kỳ ba tháng một lần vào ngày đầu tháng của các tháng 2, 5, 8, 11.

Dr: Accrual $300
Cr: Electricity expense $300

Số tiền $300 này chính là phần ghi giảm chi phí tiền điện trong kỳ kế toán bắt đầu ngày 1/7 năm 20X0 cho chi phí tiền điện tháng 5,6 năm 20X0 được thanh toán vào ngày 1/8.

Xem thêm: Nạn Khủng Bố Trên Thế Giới Hiện Nay, Thế Giới Và Cuộc Chiến Chống Khủng Bố

Tương tự với chi phí trích trước cho chi phí tiền điện cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06 năm 20X1. Khi đó, việc thanh toán chưa diễn ra, và doanh nghiệp cũng chưa nhận được hóa đơn từ đơn vị cung cấp. Do đó, chúng ta có bút toán:

Dr: Electriciy account 840 × 2/3 = 560
Cr: Accrual $560

Các bạn sẽ đi phản ánh vào tài khoản Electricity account và Accruals như sau:

 

2.2. Case study về chi phí trả trước (Prepayment)

Question: A business compiling its financial statements for the year to 31 July each year pays rent quarterly in advance on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October each year. The annual rent was increased from $60,000 per year to $72,000 per year as from 1 October 20X3.

What figures should appear for rent expense in the business’s financial statements for the year ended 31 July 20X4

Answer:

Ở bài tập này, doanh nghiệp thanh toán tiền thuê nhà (Rental expense) theo phương thức trả trước 3 tháng một lần vào đầu các quý. Đây cũng là hình thức thanh toán phổ biến đối với chi phí thuê nhà và cũng thường xuất hiện trong các bài tập về chi phí trả trước (Prepayment) của F3 ACCA.

Doanh nghiệp kết thúc năm tài chính vào ngày 31/07 với lần thanh toán tiền thuê nhà gần nhất là vào ngày 01/07. Do đó số tiền thanh toán vào 01/07 sẽ chỉ được ghi nhận một tháng chi phí thuê nhà trong kỳ, còn hai tháng 7,8 sẽ được ghi nhận như một khoản chi phí trả trước cho năm tài chính tiếp theo.Prepayments = 72,000 × 2/3 = $48,000.

Các bạn sẽ có định khoản cho nghiệp vụ trả tiền vào ngày 01/07 như dưới đây:

Dr: Expense $24,000
Dr: Prepayment $48,000
Cr: Cash $72,000

Chi phí thuê nhà trong năm tài chính sẽ được tính như sau:

Question: ABC Co receives rent for subletting part of its office premises to a number of tenants.In the year ended 31 December 20X4, ABC Co received cash of $318,600 from tenants.Details of rent in advance and rent in arrears at the beginning and end of 20X4 are as follows:

 31 December
 20X420X3
Rent received in advance28,40024,600
Rent owning by tenants18,30016,900

All rent owning was subsequently received.What figure for the rental income should be included in the statement of profit or loss of ABC Co for 20X4?

Answer:

Ở case study này, ABC là một công ty cho thuê văn phòng có hai đối tượng khách hàng là những khách hàng thanh toán trước (rent in advance) và thanh toán sau (rent in arrears).

Rent in advance sẽ là một khoản nợ phải trả (Liability) và sẽ được tính sang doanh thu của năm tài chính kế tiếp. Ngược lại, đối với Rent in arreas sẽ là một khoản phải thu (Assets) và là doanh thu của kỳ này. Các tài khoản này tương tự như Accruals và Prepayments sẽ có bút toán hoàn nhập vào đầu kỳ sau.

Các bạn sẽ có tài khoản chữ T của Rental Income của ABC Co trong năm 20X4 như sau:

Rental income
01/01 Rent in arrears (rent owing by tenants)16,90001/01 Rent in advance24,600
31/12 Rent in advance28,400Cash received318,600
Profit or Loss Account316,20031/12 Rent in arrears18,300
    

Vậy doanh thu cho thuê nhà trong năm 20X4 là 316,200.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Vcsa Xuân 2016, Lmht: Lịch Thi Đấu Vcsa Mùa Xuân 2016 Tuần 1

3. Kết luận

Bài viết trên đây là tóm tắt lý thuyết về chi phí trích trước và chi phí trả trước (Accruals và Prepayment) cùng với dạng bài về chi phí trích trước (Accruals). Ở bài viết sau, issf.vn sẽ cùng các bạn đến với dạng bài về chi phí trả trước (Prepayment) và bài tập tổng hợp. issf.vn hy vọng các kiến thức trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi môn F3 ACCA.