Baptized Là Gì

  -  
a Christian ceremony in which a person has water poured on their head, or is covered for a very short time in water, in order lớn show that that person has become a thành viên of the Christian Church:


Bạn đang xem: Baptized là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ issf.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


a Christian ceremony in which water is poured over someone’s head or the person is briefly covered completely by water, and is named as a Christian:
*

someone who is a good friover when it is easy to lớn be one và who stops being one when you are having problems

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: - Sinh Năm 2011 Mệnh Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập issf.vn English issf.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chơi Game Thủy Thủ Mặt Trăng 24H, Chơi Game Thời Trang Thủy Thủ Mặt Trăng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語