BLOOPERS LÀ GÌ

  -  
a funny mistake made by an actor during the making of a film or television programme and usually removed before the film or programme is shown

Quý khách hàng sẽ xem: Blooper là gì

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú issf.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.

The second disc included a trivia game, bloopers, premiers, deleted scenes, interviews, trailers & teasers và the making of the film và songs. The player must progress down the path in the time limit given by correcting bloopers as in the main game. In the magazine"s tenth anniversary issue, there was a blooper strip where the man and bear are talking. The show was aired abridged, editing out some host bloopers and portions of the show that didn"t impact the final results. Their voices can still be heard in several scenes used in the film"s theatrical trailer, as well as the blooper reel. Each season boxphối includes extra features such as pictures, karaoke sessions, audition tapes, bloopers, deleted scenes và more. Internet news agency http: //lenta.ru/ revealed and explained some bloopers found on aforesaid pages. However, given the show was pre-recorded there is argument that the incident never appeared on the actual show but only in a blooper reel. Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên tradequangnsợi.com.vn tradequangnsợi.com.vn hoặc của issf.vn University Press xuất xắc của các đơn vị cấp phép.


Bạn đang xem: Bloopers là gì

*

*

*Xem thêm: Top 18 Cách Làm Gì Để Kiếm Tiền Bây Giờ? Làm Gì Để Kiếm Tiền Bây Giờ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tradequangntua.com.vn English tradequangnsợi.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Thể Lệ Cuộc Thi The Voice Infoq, The Voice Kids Va 2021

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語