Board of directors vs board of management là gì

  -  

Hội đồng quản lí trị (Board of Directors, viết tắt: BOD) là 1 nhóm các cá thể được bầu đại diện cho các cổ đông, họp thường xuyên để thiết lập các cơ chế quản lí và tính toán doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Board of directors vs board of management là gì


*

Hội đồng cai quản trị

Khái niệm

Hội đồng quản ngại trị tiếng Anh là Board of Directors, viết tắt là BOD.


Hội đồng quản trị (BOD) là 1 nhóm các cá nhân được bầu thay mặt cho các cổ đông. Hội đồng quản lí trị là một phần tử quản lí, tổ chức những cuộc họp tiếp tục để tùy chỉnh cấu hình các chính sách quản lí công ty và giám sát.

Mỗi doanh nghiệp niêm yết đại chúng đều phải có một hội đồng quản lí trị. Một vài tổ chức bốn nhân và phi lợi nhuận cũng có hội đồng quản lí trị.

Đặc điểm của Hội đồng quản trị

Nhìn chung, hội đồng quản trị chuyển ra đưa ra quyết định với tư bí quyết là tín đồ ủy thác thay mặt cho các cổ đông. Những vấn đề mà hội đồng quản lí trị nên cân nhắc bao gồm tuyển dụng và loại trừ các giám đốc quản lý cấp cao, chế độ cổ tức, chính sách quyền chọn và cơ chế lương của cung cấp điều hành.

Ngoài những nhiệm vụ đó, hội đồng quản lí trị có nhiệm vụ giúp một tập đoàn đặt ra các mục tiêu rộng lớn, hỗ trợ các trách nhiệm điều hành và bảo đảm công ty có các nguồn lực được cai quản lí tốt.


Cấu trúc và quyền lợi của hội đồng quản ngại trị được xác minh bởi phương pháp của tổ chức, ví dụ như qui định về số lượng thành viên hội đồng cai quản trị, phương thức bầu ra hội đồng quản lí trị (ví dụ: bằng cách bỏ phiếu người đóng cổ phần tại cuộc họp thường niên) và tần suất hội đồng quản ngại trị họp.

Xem thêm: Canel Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cancel Trong Tiếng Việt (Từ Điển Anh

Mặc dù không tồn tại số lượng thành viên rõ ràng qui định cho 1 hội đồng quản trị, nhưng số lượng thành viên hầu hết từ 3 mang đến 31 thành viên. Một số nhà phân tích cho rằng số lượng thành viên lí tưởng là 7.

Hội đồng quản trị yêu cầu đại diện cho cả lợi ích của tất cả cấp quản ngại lí cùng cổ đông, và bao hàm cả những thành viên hội đồng cai quản trị nội cỗ và member hội đồng quản trị độc lập.

Thành viên hội đồng quản trị nội bộ là thành viên suy xét các cổ đông lớn, cán bộ và nhân viên, với có tay nghề trong công ty. Thành viên hội đồng quản lí trị nội bộ thường ko được trả lương khi hoạt động trong hội đồng quản ngại trị, bởi vì họ thường là 1 trong những giám đốc quản lý và điều hành cấp cao, cổ đông bự hoặc những bên tương quan khác, lấy ví dụ như như thay mặt công đoàn.


Thành viên hội đồng quản trị chủ quyền không tham gia vào các hoạt động nội bộ hàng ngày của công ty. Các thành viên hội đồng này thường xuyên được trả thêm thù lao khi tham dự các cuộc họp. Member hội đồng quản trị chủ quyền mang đến một chiếc nhìn khách quan, hòa bình để đưa ra mục tiêu và xử lý bất kì tranh chấp như thế nào của công ty. Họ vào vai trò rất đặc biệt quan trọng trong việc dành được sự thăng bằng giữa các thành viên nội cỗ và thành viên hòa bình trong hội đồng quản trị.

Cấu trúc hội đồng quản lí trị rất có thể khác nhau phụ thuộc vào vị trí địa lí. Ở một số tổ quốc châu Âu cùng châu Á, cai quản trị doanh nghiệp lớn được phân thành 2 tầng: ban quản lý điều hành và ban giám sát.

Xem thêm: Chơi Game Farm Heroes Saga Trên Máy Tính, Farm Heroes Saga

Ban điều hành bao hàm những member được thai bởi các nhân viên và người đóng cổ phần và được chỉ huy bởiCEOhoặc cung cấp quản lí. Ban quản lý phụ trách các vận động kinh doanh mặt hàng ngày. Hội đồng thống kê giám sát được lãnh đạo bởi vì một bạn khác chưa phải là giám đốc quản lý điều hành và giải quyết các vấn đề tương tự như hội đồng quản lí trị.

(TheoInvestopedia)


*

SUNCITY ONE