CÁCH MẶC ĐỒ NGA MY CHƯỞNG VÕ LÂM 1

  -  

Trong các môn phái võ lâm hồ hết tuân theo quy chính sách năm giới tương sinc khắc chế. Lúc mặc đồ dùng ngũ hành đúng cách dán giúp kích hoạt dòng ẩn vào trang bị, tự đó khai thác cục bộ sức mạnh của sản phẩm. Cấp độ cũng chỉ một trong những phần mà còn dựa vào đồ vật và cách phối hợp từng vật dụng với nhau. Sau đó là giải đáp cách mang đồ dùng năm giới võ lâm 1 chuẩn chỉnh đến từng phái.

Bạn đang xem: Cách mặc đồ nga my chưởng võ lâm 1

quý khách hàng vẫn xem: Cách mặc thiết bị nga my chưởng võ lâm 1

Ngũ hành phái và tương sinc tương khắc

Ngũ hành phái

Trong võ lâm, 5 năm giới tương ứng với 10 môn phái với các tử vi ngũ hành phái nuốm thể:

Hệ Kim: những phái Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang.

Hệ Mộc: những phái Đường Môn, Ngũ Độc.

Hệ Thủy: những phái Nga My, Thúy Yên.

Hệ Hỏa: các phái Cái Bang, Thiên Nhẫn.

Hệ Thổ: các phái Võ Đang, Côn Lôn.

Tương sinh những phái

Mộc sinch Hỏa

Hỏa sinc Thổ

Thổ sinh Kim

Kyên ổn sinc Thủy

Thủy sinc Mộc

Ví du: Cái bang (hệ Hỏa) hay đi cùng với Ngũ độc, Đường môn (hệ Mộc)

Tương xung khắc những phái

Hệ Mộc chế ngự Thổ

Hệ Thổ tương khắc và chế ngự Thủy

Hệ Thủy tương khắc và chế ngự Hỏa

Hệ Hỏa kìm hãm Kim

Hệ Kyên ổn tương khắc và chế ngự Mộc

Ví dụ: Cái bang (hệ Hỏa) thường xuyên gặp mặt có hại trường hợp gặp gỡ Nga My, Thúy Yên (hệ Thủy)

Mặc đồ vật tử vi ngũ hành võ lâm 1

Trang bị của môn phái sẽ được chia làm 5 cặp chủ yếu gồm mối quan hệ trực tiếp cùng với nhau:

Dây chuyền – Áo

Nón – Vũ khí

Giày – Nhẫn (trên)

Ngọc bội – Găng tay

Quần – Nhẫn (dưới)


*

Nếu mang thứ đúng tử vi ngũ hành theo hệ phái sẽ kích hoạt thêm thuộc tính ẩn của sản phẩm. Để dễ hiểu nếu Cái Bang mặc đúng các máy tử vi ngũ hành (5 hệ) đang tự động kích hoạt thêm mẫu trực thuộc tính ẩn sản phẩm hệ Thổ (tương sinch Hỏa sinc Thổ). Tương từ các hệ phái không giống tương tự như trên.

Trang bị 1 đã kích hoạt cho trang bi 2, cứ đọng tiếp tục nhỏng bên trên.

Nắm vững vàng quy nguyên tắc tương sinc khắc chế và kìm hãm tử vi ngũ hành sẽ giúp chúng ta đồ vật trang bị đúng cách, phát huy cục bộ sức khỏe.

Mặc đồ dùng ngũ hành Thiếu lâm, Thiên vương vãi (Kim)

Thiếu lâm, Thiên vương (Kim) tuân theo đồ vật từ những cặp sau:

Dây chuyền – Áo => thứ hệ Thổ

Nón – Vũ khí => đồ hệ Kim

Giày – Nhẫn (trên) => thứ hệ Thủy

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Mộc

Quần – Nhẫn (dưới) => thiết bị hệ Hỏa


*

Mặc trang bị tử vi ngũ hành hệ Kim

Mặc đồ gia dụng tử vi ngũ hành Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Dây chuyền – Áo => vật hệ Thủy

Nón – Vũ khí => đồ gia dụng hệ Mộc

Giày – Nhẫn (trên) => trang bị hệ Hỏa

Ngọc bội – Găng tay => thiết bị hệ Thổ

Quần – Nhẫn (dưới) => thứ hệ Kim


*

Mặc đồ ngũ hành Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Mặc thiết bị ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Dây chuyền – Áo => đồ vật hệ Kim

Nón – Vũ khí => vật hệ Thủy

Giày – Nhẫn (trên) => thiết bị hệ Mộc

Ngọc bội – Găng tay => đồ gia dụng hệ Hỏa

Quần – Nhẫn (dưới) => vật hệ Thổ


*

Mặc đồ dùng tử vi ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Mặc đồ dùng tử vi ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Dây chuyền – Áo => đồ gia dụng hệ Mộc

Nón – Vũ khí => vật dụng hệ Hỏa

Giày – Nhẫn (trên) => thiết bị hệ Thổ

Ngọc bội – Găng tay => trang bị hệ Kim

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ gia dụng hệ Thủy


*

Mặc đồ vật ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Mặc thiết bị năm giới Võ đang, Côn lôn (Thổ)

Dây chuyền – Áo => trang bị hệ hỏa

Nón – Vũ khí => thứ hệ Thổ

Giày – Nhẫn (trên) => vật dụng hệ Kim

Ngọc bội – Găng tay => vật dụng hệ Thủy

Quần – Nhẫn (dưới) => thứ hệ Mộc


Mặc đồ gia dụng ngũ hành Võ đang, Côn lôn (Thổ)

Với linc thú

Với linc thú bao gồm tất cả 5 sản phẩm nlỗi sau:

Đồ 1 : Yên Cương

Đồ 2 : Giáp

Đồ 3 : Nón

Đồ 4 : Hộ Uyển

Đồ 5 : Bàn Đạp

Các món trước sẽ kích của món sau, ví dụ thiết bị 1 kích mang lại đồ dùng 2…cứ thế cho đến không còn.

Mặc vật tử vi ngũ hành theo Vũ Khí

Đồ tử vi ngũ hành dựa vào tranh bị cũng đều có 5 hệ Kyên Môc Tdiệt Hỏa Thổ cùng với các tranh bị không giống nhau. Tùy theo nhu cầu áp dụng, hệ năm giới mà lại lựa chọn vũ trang đúng cách dán tuyệt nhất.

Xem thêm: Điện Thoại Nóng Bất Thường, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục, Làm Gì Nếu Điện Thoại Của Bạn Nóng Lên Bất Thường

Mặc thứ năm giới tranh bị hệ Kim

Đồ ngũ hành vũ khí hệ Kim: đặc điểm tăng STVL, kháng độc, phù hợp cùng với những phái hệ ngoại công như:

Thiếu lâm, Nga Mi…Các phái có thể dùng vũ trang hệ Kim như:

Nga mày kiếm: 9x bao gồm sẵn băng sát

Thúy yên đao: 9x có sẵn băng sát

Côn Lôn Đao: áp dụng bà xã hệ kim góp tăng dmg.

Đường môn theo nỏ, phi đao, cửu cung hoàn toàn có thể sử dụng bà xã hệ Kyên ổn.

Mặc trang bị năm giới thiết bị hệ Mộc

Vũ khí hệ mộc Điểm lưu ý như tăng độc nội cùng nước ngoài công, có tác dụng chống lôi. Các môn phái có thể cần sử dụng trang bị hệ mộc như:

Ngũ độc đao và chưởng cần sử dụng khí giới hệ mộc: + điểm độc nước ngoài công, phòng lôi

Đường môn: sử dụng tranh bị hệ Mộc mang lại săn boss.

Thúy Yên Đao: thực hiện vũ trang hệ Mộc đến Việc snạp năng lượng boss nhiều hơn.

Mặc trang bị năm giới trang bị hệ Thủy

Full khí giới hệ Thủy bao gồm đăc trưng: gây choáng, năng lực chống hỏa, băng sát chưởng lực cùng ngoại công, có không ít phái có thể dùng được trang bị hệ Thủy:

Võ sẽ kiếm góp + băng gần cạnh ngoại công, chống hỏa.

Nga mi chưởng trọn giúp + băng liền kề chưởng lực, phòng hỏa/choáng.

Thiên vương chùy – thương – đao.

Côn Lôn Đao giúp + băng gần kề ngoại công, choáng

Cái bang bổng giúp + băng cạnh bên nước ngoài công, phòng hỏa (choáng)

Ngũ độc đao hoặc Thiên nhẫn: + băng gần kề nước ngoài công, chống hỏa (choáng)

Mặc đồ dùng ngũ hành tranh bị hệ Hỏa

Các phái rất có thể dùng hệ Hỏa gồm có

Cái bang dragon.

Thiên Nhẫn đao.

Xem thêm: Nhóm Máu 0 Là Gì ? Cách Nhận Biết Nhóm Máu O Như Thế Nào

Mặc trang bị tử vi ngũ hành trang bị hệ Thổ

Các thiết bị như:

Vũ khí thổ

Nón thổ

Áo hỏa

Dây chuyền hỏa

Giày kim

Đai mộc

Bao tay + ngọc bội thủy

Nhẫn Kim

Nhẫn mộc

vì vậy bạn bè đang biết cách mang đồ ngũ hành những hệ kim mộc thủy hỏa thổ vào võ lâm 1 rồi đúng không? Mặc đúng lắp thêm giúp kích hoạt chiếc ẩn với phát huy toàn thể sức mạnh của sản phẩm công nghệ. Dựa vào ngũ hành tương sinh khắc chế và kìm hãm để chơi trò giải trí tác dụng hơn.