CẢI CHÍNH HỘ TỊCH LÀ GÌ

  -  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.Uỷ ban nhân dân huyện nơi trước đây đăng ký hộ tịch hoặc nơi cư trú trong nước hiện tại có thẩm quyền giải quyết đối với người trên 14 tuổi.

Bạn đang xem: Cải chính hộ tịch là gì


Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
Uỷ ban nhân dân huyện nơi trước đây đăng ký hộ tịch hoặc nơi cư trú trong nước hiện tại có thẩm quyền giải quyết đối với người trên 14 tuổi.
Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.

Xem thêm: Buy Life Is Strange 2 : Rules


Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký.
1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong sổ hộ tịch nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về 7 Bảo Vật Ngàn Năm Trong Yugioh !, Bộ 7 Báu Vật Ngàn Năm Yugioh Bằng Kim Loại


3. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó. (k1 điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)
1. Sửa đổi lại tất cả những thông tin trước đây đã đăng ký nhưng có sai sót do lỗi của công chức tư pháp.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. (k2 điều 7 nghị định 123/2015/NĐ-CP)
Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, tùy vào từng vụ việc cụ thể Luật Thế Hệ Mới tư vấn cho khách hàng các vấn đề về thủ tục thay đổi, bổ sung và cải chính hộ tịch như sau:
Hướng dẫn khách hàng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đại diện cho khách hàng liên hệ với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, đóng loại phí, lệ phí liên quan;
Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan;Tư vấn, soạn các đơn từ yêu cầu, khiếu nại (nếu có) lên các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dịch vụ;
*

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"


*

Hotline:

0909959573


Hotline:0909959573


*