-  

Hãy search demo coi đồ vật gi nhưng mà Adam có đến 2 trong những lúc Eva chỉ gồm 1?>

*
Cái gì Adam tất cả 2 mà Eva chỉ bao gồm 1?

Xem đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p2.html">> Xem đáp án

*

Bố bà mẹ có sáu tín đồ con trai, mọi cá nhân nam nhi bao gồm một em gái. Hỏi gia đình kia gồm bao nhiêu người?

Xem đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p3.html">> Xem đáp án

*

Số 30 chia 50%, với cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?

Xem kết quả" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p4.html">> Xem kết quả

*

Nếu chỉ bao gồm một que diêm, trong một ngày mùa đông giá chỉ lạnh, chúng ta lao vào căn phòng tất cả một cây đèn, một nhà bếp dầu với một nhà bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

Xem đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p5.html">> Xem đáp án

*

Có 2 bé vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 bé vịt, 2 con vịt đi giữa 2 nhỏ vịt. Hỏi bao gồm mấy bé vịt?

Xem đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p6.html">> Xem đáp án