Cbo Là Gì

  -  
abbreviation for the Congressional Budget Office : a department of the US government that calculates the cost of different parts of the national budget, & advises on preparation of the budget:


Bạn đang xem: Cbo là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ issf.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Nâng Cấp Xe Trong Asphalt 8, 6 Lưu Ý Dành Cho Người Mới Chơi Asphalt 8

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập issf.vn English issf.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ăn Dâu Tằm Có Tác Dụng Gì - 10 Tác Dụng Của Lá Dâu Tằm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語