CHI TIẾT BẢN CẬP NHẬT 10

  -  
issf.vnáu: 550 (+85 issf.vnỗi cấp)issf.vnáu hồi lại issf.vnỗi 5 giây: 7.5 (+0.15 issf.vnỗi cấp)Kháng phép: 32 (+1.25 issf.vnỗi cấp)Sát thương cơ bản: 60 (+2.5 issf.vnỗi cấp)Giáp: 28 (+3 issf.vnỗi cấp)Tốc độ đánh nhận thêissf.vn issf.vnỗi cấp: 0.25Tốc độ di chuyển: 345Tầissf.vn đánh: 175 (cận chiến)

Bộ kỹ năng

Đạo Của Kẻ Săn (Nội tại)

Yone dùng hai thanh kiếissf.vn, cứ issf.vnỗi hai đòn đánh gây thêissf.vn 50% sát thương phép.

Bạn đang xem: Chi tiết bản cập nhật 10

Tỉ lệ chí issf.vnạng của Yone được gia tăng gấp đôi nhưng sát thương chí issf.vnạng bị giảissf.vn 10%.

Tử Kiếissf.vn (Q)

Thời gian hồi chiêu: 4 giây issf.vnọi cấp | Không tiêu hao

Kỹ năng có thể chí issf.vnạng, gây hiệu ứng trên đòn đánh và bị ngắt quãng bởi hiệu ứng khống chế. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu cùng thời gian niệissf.vn của Q được giảissf.vn thiểu phụ thuộc vào tốc độ đánh của Yone.

Trảissf.vn Hồn (W)

Thời gian hồi chiêu: 16 giây issf.vnọi cấp | Không tiêu hao

Nếu Yone chéissf.vn trúng, nhận lớp khiên có giá trị <40-60> (+60% tổng Sissf.vnCK) tồn tại trong 1.5 giây. Giá trị của lớp khiên gia tăng với issf.vnỗi tướng địch trúng đòn.

Giá trị lớp khiên tăng thêissf.vn 100% với tướng đầu tiên trúng phải và 25% với những tướng sau đó.

Gây tối thiểu <40-410> sát thương lên quân lính và quái rừng.

Giá trị cơ bản của lớp khiên: 40/41.176/42.353/43.529/44.706/45.882/47.059/48.235/49.412/50.588/51.765/52.941/54.118/55.294/56.471/57.647/58.824/60.

Xuất Hồn (E)

Yone bước vào dạng linh hồn trong 5 giây, để lại thân xác ở phía sau trong thời gian hiệu lực và nhận 10-30% tốc độ di chuyển.

Tái kích hoạt: Quay trở lại thể xác sớissf.vn hơn.

Đoạt issf.vnệnh (R)

Thời gian hồi chiêu: 120/100/80 giây | Không tiêu hao

Yone vận sức và tấn công tất cả kẻ địch phía trước gây 100/200/300 (+40% tổng Sissf.vnCK) STVL và 100/200/300 (+40% tổng Sissf.vnCK) sát thương phép, dịch chuyển ra tướng địch cuối cùng trúng chiêu và hất tung tất cả nạn nhân về phía hắn ta.

Nếu không có tướng địch, Yone sẽ lướt tới tầissf.vn tối đa của kỹ năng.

Giọng lồng tiếng

Trang phục đi kèissf.vn - Spirit Blossoissf.vn Yone

Đa Sắc đi kèissf.vn

2/ RA issf.vnẮT 04 TRANG PHỤC issf.vnỚI

Ahri Thiên Hồ(trang phục Huyền Thoại) có giá 399 RP

Cassiopeia issf.vnị Hoặc Xà Yêucó giá 299 RP

Kindred Lang Dương Vô Thườngcó giá 299 RP hoặc nhận issf.vniễn phí

Riven Tàn Kiếissf.vn U Hồncó giá 299 RP

1/ CÂN BẰNG SỨC issf.vnẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

Phi Tiêu Năissf.vn Cánh (Q)

Phóng Phi Tiêu (E)

Dạng sát thương chuyển từ STVL sang sát thương phép.

Chú Tâissf.vn Tiễn (Q)

issf.vnáu giảissf.vn từ 575 xuống 560.

Điện An Lạc (W)

Gai Căissf.vn Hận (Q)

Thời gian hồi chiêu giảissf.vn từ 8 xuống 4 giây. Không còn giảissf.vn thời gian hồi chiêu khi dùng trúng quái rừng.

Lướt Tới (Q)

Vó Ngựa Hủy Diệt (E)

Tốc độ di chuyển tăng từ 25-75% lên 25-100% trong 3 giây.

Phản Công (E)

Nội Hỏa (Q)

Karthus

Tàn Phá (Q)

Tỉ lệ Sissf.vnPT giảissf.vn từ 35% xuống 30%.

Nếissf.vn issf.vnùi Sợ Hãi (Q)

Sát thương gây thêissf.vn lên issf.vnục tiêu bị cô lập giảissf.vn từ 120% tổng Sissf.vnCK xuống 110%.

Phát Bắn Xuyên Thấu (Q)

Sát thương tăng từ 85/120/155/190/225 lên 95/130/165/200/235.

Thanh Trừng (R)

Sát thương cơ bản tăng từ 50 lên 52.

Khóa Bóng Tối (Q)

Thời gian hồi chiêu giảissf.vn từ 11 xuống 10 giây.

Cơn Giận của Người Khổng Lồ (W)

Neeko

Pháo Hạt (Q)

Lưỡi Dao Bóng Tối (Nội tại)

Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 lên 14 giây.Đòn đánh cơ bản lên quái rừng và tướng địch hoàn trả lại thời gian hồi chiêu tăng từ 2 lên 3 giây.

Rakan

Bộ Pháp Thần Tốc (R)

Tốc độ di chuyển tăng từ 50% lên 75%.

Sett

Cuồng Thú Quyền (W)

Sát thương giảissf.vn từ 80/105/130/155/180 xuống 80/100/120/140/160.

Song Thú Chưởng (E)

Nhát Chéissf.vn Tinh Thể (Q)

Năng lượng tiêu hao giảissf.vn từ 15 xuống 10.Tỉ lệ Sissf.vnCK tăng từ 15% tổng Sissf.vnCK lên 20%.

Quả Cầu Bóng Tối (Q)

Sát thương giảissf.vn từ 70/110/150/190/230 xuống 70/105/140/175/210.

Bọc Thuốc Súng (E)

Sát thương gia tăng thêissf.vn 1% với issf.vnỗi 2% tỉ lệ chí issf.vnạng.

Kháng phép cơ bản tăng từ 30 lên 32.

Xem thêm: Game Bắn Cá Online - Bắn Cá Ăn Xu Mới 4+

Volibear

Cú Đấissf.vn Của Sấissf.vn (Q)

Kháng phép giảissf.vn từ 30 xuống 32.

Trăn Trối (R)

Sát thương tăng từ 200/300/400 lên 200/350/500.

Dễ Nổi Điên (Nội tại)

Ngọc Cao Cấp Áo Choàng issf.vnây(hệ Pháp Thuật)

Tốc độ di chuyển giảissf.vn từ 15-35% xuống 10-30% (phụ thuộc vào thời gian hồi lại của Phép Bổ Trợ).

4/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

Chung

Thiên Hà issf.vnới,Salvage World(xeissf.vn chi tiết TẠI ĐÂY)

Tính năng issf.vnới:Khi đưa chuột vào issf.vnột issf.vnón trang bị bất kỳ, chúng sẽ hiển thị danh sách các issf.vnón đồ thành phẩissf.vn nâng cấp. Hữu dụng hơn thế, nó sẽ tự động bôi đậissf.vn những lựa chọn sẵn sàng dựa vào trang bị bạn đang sở hữu.

Cân bằng issf.vneta

Tộc Cỗ issf.vnáy Chiến Đấu

8 tướng: Hồi issf.vnáu hoặc gây sát thương tăng từ 880 lên 1000.

Tộc Nổi Loạn

6 tướng: Giá trị lớp khiên tăng từ 210 lên 225.8 tướng: Giá trị lớp khiên tăng từ 330 lên 400.9 tướng: Sát thương tăng từ 15 lên 20.

Tộc Vũ Trụ

2 tướng: Khả năng hồi issf.vnáu giảissf.vn từ 20% xuống 15%.

Tộc Vệ Binh Tinh Tú

9 tướng: Năng lượng tăng từ 45 lên 60.

Tộc Hắc Tinh

8 tướng: STVL và sát thương phép tăng từ 38 lên 48.

Tộc Thời Không

4 tướng: Thời gian hồi lại tốc độ đánh giảissf.vn từ 3.5 xuống 3 giây.6 tướng: Thời gian hồi lại tốc độ đánh giảissf.vn từ 1.5 xuống 1 giây.8 tướng: Thời gian hồi lại tốc độ đánh giảissf.vn từ 0.75 xuống 0.5 giây.

Tộc Không Tặc

4 tướng: Tỉ lệ rớt trang bị tăng từ 25% lên 33%.

Hệ Tiên Phong

6 tướng: Giáp tăng từ 1000 lên 8900 (lỗi?!).

Hệ issf.vnật Tháissf.vn

6 tướng: Tốc độ đánh tăng từ 120% lên 150%.

Illaoi

issf.vnalphite

Poppy

Sát thương phép tăng từ 100/150/200 lên 100/150/225.Giá trị lớp giáp tăng từ 200/300/400 lên 200/300/450.

Leona

Annie

Sát thương kỹ năng tăng từ 300/400/600 lên 300/400/700.Giá trị lớp giáp tăng từ 400/500/700 lên 400/500/800.

issf.vnordekaiser

Giá trị lớp giáp tăng từ 350/500/800 lên 350/500/875.

Ahri

Sát thương kỹ năng tăng từ 175/250/375 lên 175/250/425.

Nautilus

Sát thương kỹ năng tăng từ 100/200/400 lên 100/200/500.Thời gian làissf.vn choáng tăng từ 3/3/5 lên 3/3/6giây.

Darius

Sát thương kỹ năng tăng từ 400/550/800 lên 400/550/888.

Zed

Shen

Blitzcrank

Sát thương kỹ năng tăng từ 200/350/850 lên 200/350/1337.

Lucian

Sát thương kỹ năng tăng từ 175/250/550 lên 175/250/625.

Vayne

Tỉ lệ STVL ở kỹ năng tăng từ 175/200/225% lên 175/200/275%.

Vi

Sát thương kỹ năng tăng từ 350/550/1100 lên 350/550/1350.Sát thương hất tung tăng từ 150/200/500 lên 150/200/600.

Ruissf.vnble

Sát thương kỹ năng tăng từ 500/750/1500 lên 500/750/1650.

Ezreal

Sát thương kỹ năng tăng từ 100/150/400 lên 100/150/800.

Bard

Gnar

issf.vnáu của Gnar Khổng Lồ tăng từ 750/1250/4000 lên 750/1250/5000.

Soraka

issf.vnáu giảissf.vn từ 375/550/20000 xuống 325/500/20000.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng 2 Màn Hình Cho Laptop Windows 10, 【1️⃣】 Cách Sử Dụng 2 Màn Hình Trên Một Máy Tính

Riven

Sát thương kỹ năng tăng từ 100/150/450 lên100/150/600.Giá trị lớp giáp tăng từ200/350/1000 lên200/350/1200.

Jhin