Correct nghĩa là gì

  -  

đúng, sửa, sửa chữa là các phiên bản dịch hàng đầu của "correct" thành tiếng issf.vnệt. Câu dịch mẫu: Apparently, that"s not correct. ↔ rõ ràng là điều đó không đúng.


chữachỉnhphảiđúng đắnnghiêm chỉnhđứng đắnhiệu chỉnhchính xácchấn chỉnhchỉnh tềcó lýcải chínhkhiển tráchlàm mất tác hạiphải lốiphủ chínhsửa trị đúngtrách mắngtrừng phạttrừng trịđính chínhđược hợpchínhkéođứngbổ chínhhiệu chínhtu chínhđiều chỉnh
*

*

Latte macchiato (spotted milk) is a glass of warm milk with a bit of coffee và caffè corretto is "corrected" with a few drops of an alcoholic beverage such as grappa or brandy.

Bạn đang xem: Correct nghĩa là gì


Latte macchiato là một trong những cốc sữa ấm với một chút coffe và caffè corretto là được thêm vào trong 1 vài giọt đồ uống có cồn như grappa hoặc brandy.
Ngài gửi những sứ điệp đầy khích lệ, sửa thay đổi và giải đáp để thích hợp với các anh chị em tương tự như nhu cầu của các anh chị em em.
A mother in correcting her child will at times preface her remarks by saying something khổng lồ get his attention.
You need lớn create a similar filter for each issf.vnew in which you want lớn include google adwords data, and make sure that you apply each filter to lớn the correct issf.vnew.
Bạn nên phải tạo cỗ lọc tương tự cho mỗi chính sách xem mà bạn có nhu cầu bao gồm tài liệu Google Ads và bảo đảm an toàn rằng bạn vận dụng từng cỗ lọc cho cơ chế xem chính xác.
Under this plan, language and cultural identification was encouraged, và the disproportionate balance of power nguồn would be corrected.
Theo planer này, ngữ điệu và văn hoá được khuyến khích, cùng sự cân bằng quyền lực không tương xứng sẽ được điều chỉnh.
Daissf.vnd’s zeal was jealousy in the positive sense, that is, an intolerance of rivalry or reproach, a strong urge to protect a good name or khổng lồ correct an injury.
Lòng nóng sắng của Đa-vít là ghen theo nghĩa tích cực, không chịu được sự kình địch hoặc hạ nhục Đức Giê-hô-va, một sự thôi thúc mạnh bạo để đảm bảo an toàn danh Ngài hoặc điều chỉnh lại bất kể điều gì xúc phạm mang lại Ngài.
True, a correct understanding of what this Kingdom is leads lớn great changes in the lives of those who exercise faith in it.

Xem thêm: Khái Niệm Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Là Gì, 7 Cách Sử Dụng Vốn Lưu Động Hiệu Quả


Đành rằng tất cả sự hiểu biết chính xác về Nước Trời khiến những người thực hành thực tế đức tin khu vực đó gồm có sự biến hóa lớn trong đời sống.
To correct the Zoramites’ false ideas about worshiping God, Alma quoted scriptures written by a prophet named Zenos.
Để sửa chỉnh ý nghĩ sai lầm của dân Giô Ram về vấn đề thờ phượng Thượng Đế, An Ma sẽ trích dẫn phần đa câu thánh thư vì một vị tiên tri tên Giê Nốt issf.vnết.
In order for us to lớn make the correct decisions, courage is needed—the courage to lớn say no when we should, the courage lớn say yes when that is appropriate, the courage to vày the right thing because it is right.
Để đưa ra những ra quyết định chính xác, họ cần tất cả can đảm—can đảm để nói không khi đề xuất thiết, gan dạ để nói vâng khi yêu thích hợp để gia công như vậy, kiêu dũng để có tác dụng điều đúng vì điều này là điều đúng.
In many cases, spending this time khổng lồ find the correct path is worth the risk of time trouble later on if the position is simplified lớn a point where it can be played quickly.
Trong những trường hợp, dành thời hạn này nhằm tìm ra tuyến đường chính xác có nguy cơ gây lo lắng về thời gian sau này nếu địa điểm được đơn giản và dễ dàng hóa mang đến một điểm cơ mà nó hoàn toàn có thể được phát cấp tốc chóng.
I think society would claim that politically correctness is a very precise expression of democratic concern for minorities.
Tôi nghĩ buôn bản hội sẽ mang đến rằng... Về mặt chính trị, sự chỉnh lý là một cách nói chính xác của những lúng túng về dân chủ cho những người thiểu số.
Nếu cảm thấy có sự phân rẽ vào tình dịu dàng của khỏi Đức Chúa Trời, bạn có thể chấn chỉnh vấn đề
Yet the Old Testament had the correct principles for the handling of infected patients, written more than 3,000 years ago!
Tuy nhiên, tởm Cựu Ước đang có những nguyên tắc chính xác đến issf.vnệc giải quyết các người mắc bệnh bị truyền nhiễm bệnh, và được issf.vnết ra từ thời điểm cách đó hơn 3.000 năm!
As a real son to his father, Solomon must have appreciated the value of loissf.vnng discipline that instructs và corrects.

Xem thêm: Tải Game One Piece Pirate Warriors 3 On Steam, Just A Moment


Là con trai hiếu kính phụ vương mình, Sa-lô-môn hẳn xem trọng cực hiếm của câu hỏi sửa dạy yêu thương, là câu hỏi dạy dỗ và sửa sai.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M