Cốt Truyện Blade And Soul

  -  

Cái ác có muôn mặt, và trong cốt truyện Blade & Soul có 2 cái ác của 2 nhân vật nữ xinh đẹp có thể cho chúng ta thấy điều đó khi mang ra so sánh.


Cái ác, nhiều người khi luận bàn đến nó hầu như đều nghĩ nó có 1 kiểu duy nhất là làm điều xấu. Tuy nhiên càng đào sâu người ta càng nhận ra cái ác biến thiên muôn vàn và ẩn chứa trong nhiều hình thái khác nhau.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết cục của cái ác mà Namsoyoo làm là nằm trên bàn hiến tế

Mặc dù ở phiên bản Việt cốt truyện Blade & Soul dừng lại ở cái kết đẹp là cô theo Jiwan về thiên đàng (arc I) nhưng sang cốt truyện Blade & Soul tiếp nối (arc II) cô sẽ phải trả giá cho quá khứ của mình. Lúc đó cô bé Sanzu giờ đã trưởng thành và tìm đến đòi nợ máu giết cha năm xưa. Thế giới Blade & Soul một lần nữa lại gặp họa lớn và bạn lại tiếp tục có quest cốt truyện để làm… đúng là cái số đi đổ vỏ mà!