Đào hoa đảo cửu âm

  -  
*

TRẬN PHÁP. ĐÀO HOA ĐẢO CỬU CUNG BÁT QUÁI TRẬN

Hiệu quả Cửu Cung Bát Quái Trận: Trong phạm vi trận pháp, phe bản thân tất cả nội lực về tối đa +500 (môn đồ Đào Hoa Đảo +600), lúc tấn công mục tiêu gồm Tỷ Lệ 4% (môn đệ Đào Hoa Đảo là 8%) hồi phục 3% nội lực, (đệ tử Đào Hoa Đảo thừa nhận thêm gần kề thương thơm khí công bạo kích +6%), vào phạm vi trận pháp khiến phe địch tụt giảm 5%, tín đồ bố trận phe địch chịu thêm 100% tiếp giáp thương.

Bạn đang xem: đào hoa đảo cửu âm

Chiêu thức trận pháp:Kỳ Môn Độn Giáp.

Hiệu trái chiêu thức:

Gây gần kề tmùi hương nước ngoài công mang lại mục tiêu, thêm trạng thái Mê Tung, cùng dồn 3 tầng đánh ngã

Chiêu thức trận pháp:Lý Đại Đào Cương.

Hiệu trái chiêu thức:

Gây giáp thương thơm nước ngoài công mang lại kim chỉ nam, thêm tâm trạng Lý Đại Hào Cương, cấm khinc công 3s, ví như mục tiêu sinh sống bên trên không sẽ ảnh hưởng tiến công rơi.

Nhận trận pháp:

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 1:Sau lúc thừa nhận Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sđọng Giả, hoàn toàn có thể đến vị trí tam đệ tử Klặng Vô Châm của Đào Hoa Đảo (-424, -174) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài nhằm thay đổi thừa nhận.

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 2:Sau Khi dìm Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài, hoàn toàn có thể đến địa điểm tam môn đồ Kyên ổn Vô Châm của Đào Hoa Đảo(-424, -174) tiêu hao Đào Hoa Lệnh với điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 3:Sau Lúc nhận Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, hoàn toàn có thể mang đến chỗ tam đệ tử Kim Vô Châm của Đào Hoa Đảo(-424, -174) tiêu tốn Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi dấn.

(Đệ tử Đào Hoa Đảo đạt đủ ĐK đổi rất có thể kết thúc trách nhiệm ngày liên quan mang lại tđọng đại môn đồ Đào Hoa Đảo nhằm dìm điểm Kỳ Tài).

ĐÀO HOA ĐẢO TÁN CHIÊU ĐÀO CHI YÊU YÊU

Hiệu quả Đào Chi Yêu Yêu:

Hoa đào nở rộ, mùi thơm ngát bay khắp những nẻo mặt đường. Tốn 30% nội lực bạn dạng thân: điểm huyệt địch trong phạm vi 8m và chế tạo ra thành cạnh bên tmùi hương. Khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh tâm lý Hồng Bá Thể, Đào Chi Yêu Yêu: tăng nhanh khô dịch rời cùng miễn thương thơm.

(Chiêu thức chạy trốn, Khi khí huyết phiên bản thân bớt dưới 30% mới có thể thi triển chiêu bài, ý thiết bị ra chiêu tiến công địch bắt đầu rõ ràng)

Hiệu trái Đạn Chỉ Thần Thông:

Ngón thân vận kình, ngưng tụ và phạt ra, giải pháp tinc diệu vô song, gây gần kề tmùi hương mang lại phương châm, bên cạnh đó đánh tan nộ khí và đánh cất cánh mục tiêu.

Hiệu quả Đạn Chỉ Thần Thông:

"Đào Chi Yêu Yêu" tầng 1:Sau Lúc dấn Danh Phận Bậc I Kỳ Môn Ẩn Sĩ, hoàn toàn có thể mang đến khu vực đại môn đệ Lý Hàm Thu của Đào Hoa Đảo (-692, -167) tiêu hao Đào Hoa Lệnh cùng điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

"Đào Chi Yêu Yêu" tầng 2:Sau Khi nhấn Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sđọng Giả, có thể đến vị trí đại đồ đệ Lý Hàm Thu của Đào Hoa Đảo (-692, -167) tiêu hao Đào Hoa Lệnh với điểm Kỳ Tài nhằm thay đổi dìm.

"Đạn Chỉ Thần Thông" 1-3:Sau Lúc nhấn Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, có thể đến nơi tứ môn sinh Tần Huyền Lôi của Đào Hoa Đảo (-528, -105) tiêu tốn Đào Hoa Lệnh cùng điểm Kỳ Tài nhằm đổi dìm.

MẶT NẠ ĐÀO HOA ĐẢO

Hoa Ảnh:Mặt nạ siêng sử dụng của Đào Hoa Đảo, chỉ bao gồm đệ tử Đào Hoa Đảo mới với được, cần sử dụng chấm dứt cảm nhận một kĩ năng của Bích Hải Triều Sinc Khúc hoặc thêm uy lực kỹ năng Đạn Chỉ Thần Thông, giáp tmùi hương tăng 20-2một điểm.

Tàn Tinh:Mặt nạ chuyên dùng của Đào Hoa Đảo, chỉ có đồ đệ Đào Hoa Đảo bắt đầu có được, sử dụng xong nhận ra một tài năng của Bích Hải Triều Sinh Khúc hoặc thêm uy lực kỹ năng Đạn Chỉ Thần Thông, cạnh bên tmùi hương tăng 5%.

Klặng Giác:Mặt nạ chăm cần sử dụng của Đào Hoa Đảo, chỉ tất cả môn đệ Đào Hoa Đảo new với được, sử dụng xong nhận được một năng lực của Bích Hải Triều Sinch Khúc hoặc thêm mạnh mẽ kĩ năng Đạn Chỉ Thần Thông, liền kề thương tăng 10%.

Nhân Giả:Mặt nạ Hiệp Nghĩa, sử dụng chấm dứt điểm Hiệp Nghĩa nhận được tăng 5 lần.

U Minh:Mặt nạ Hành Ác, những lần dùng xong xuôi điểm Hành Ác cảm nhận tăng 5 lần.

Tiêu Dao:Mặt nạ Kiệt Ngạo, sử dụng ngừng điểm Kiệt Ngạo những lần nhận ra cấp 5 lần.

Xem thêm: Game Bắn Cá - Bắn Cá Siêu Thị

Mặt Nạ Thác Ấn-Hiệp Nghĩa:Mặt nạ Thác Ấn, nguyên vật liệu đa số của đệ tử Đào Hoa Đảo gửi tín đồ không giống làm phương diện nạ giang hồ (Nhân Giả, U Minh, Tiêu Dao).

Mặt Nạ Thác Ấn-Dạ Kiêu:Mặt nạ Thác Ấn, nguyên vật liệu đa phần của môn đệ Đào Hoa Đảo chuyển bạn không giống làm cho khía cạnh nạ giang hồ (Dạ Kiêu).

Nhận khía cạnh nạ:

Tất cả mặt nạ Đào Hoa Đảo các rất có thể đến chỗ nhị đệ tử Trương Bích Vân (-640, -50) cần sử dụng Đào Hoa Lệnh cùng điểm Kỳ Tài đổi.

Hoa Ảnh:Sau Lúc nhấn Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ đọng Giả hoàn toàn có thể thay đổi.

Tàn Tinh:Sau khi thừa nhận Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài hoàn toàn có thể đổi.

Kyên Giác:Sau lúc nhấn Danh Phận Bậc IV rất có thể đổi.

Nhân Giả, U Minch, Tiêu Dao, Dạ Kiêulà hầu như khía cạnh nạ quan trọng đặc biệt, đồ đệ Đào Hoa Đảo sau khi nhận thấy Danh Phận Bậc III hoàn toàn có thể đổi.

Hình như, phương diện nạ đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể bởi người ko kể trải đời đồ đệ Đào Hoa Đảo sản xuất (2 bên đề xuất là hảo hữu), sản xuất khía cạnh nạ buộc phải tốn nguyên liệu chủ yếu với nguyên vật liệu phụ, trong đó vật tư chủ yếu (Mặt Nạ Thác Ấn-Hiệp Nghĩa, Mặt Nạ Thác Ấn-Dạ Kiêu) hoàn toàn có thể vì chưng đồ đệ Đào Hoa Đảo sau khi dấn Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Ngộ đổi nhận, nguyên liệu phụ có thể thừa nhận bỗng nhiên thông qua vỏ hộp xoàn vào "Xã giao-khuyến mãi quà". Cách sản xuất mặt nạ giang hồ nước là nhấp nên avatar người chơi Đào Hoa Đảo bất kỳ, nhấp "Chế chế tạo ra khía cạnh nạ".

XUẤT SƯ THẾ LỰC

khi Danh Vọng quyền năng fan chơi đạt 118080, nội khí đạt tầng 49, người chơi có thể mang đến khu vực NPC quyền lực thực hiện xuất sư.

Lợi thế:

Sau Khi xuất sư hoàn toàn có thể kéo gia thế khác.

Vẫn bảo lưu giữ bộ võ học tập và nội công.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khoản thời gian xuất sư ko được bắt đầu làm quyền năng vẫn xuất sư.

Số tầng nội khí thế lực này sụt giảm còn 5 tầng, bỏ toàn bộ tạp học.

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người chơi có thể cho địa điểm NPC quyền lực bất kỳ cơ hội nào nhằm tiến hành phản nghịch xuất.

Lợi thế:

Không gồm hưởng thụ gì, hoàn toàn có thể bội phản xuất sư môn ngẫu nhiên cơ hội như thế nào.

Sau khi phản sư có thể dự vào quyền lực không giống.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau thời điểm làm phản sư ko được dấn mình vào quyền năng vẫn xuất sư.

Xem thêm: Chơi Game Người Lớn 18 Online, Top 10 Game 18+ Nhiều Người Chơi Nhất Hiện Nay

Sau khi bội phản sư, tất cả võ học tập, nội khí, tạp học quyền lực đa số sẽ ảnh hưởng diệt toàn thể với bắt buộc phục sinh.