ĐỀ PHÒNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vissf.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

phòng ngừa
*

*

to lớn prevent; khổng lồ take precaution to beware; lớn mind; khổng lồ take care not to vì something; to lớn be careful; to take precautions; to lớn watch for something; khổng lồ be on the alert against/for something Giám đốc thưởng thức nhân viên cấp dưới bán sản phẩm đề xuất dự phòng giấy bạc trả The director asked the salesmen to watch out for forged bank-notes Hãy đề phòng đàn ăn trộm Be on the watch for pickpockets!; Beware of pickpockets!; Look out for pickpockets! Chình họa gần kề đang ngừa bọn phá quấy Police will look out for rioters; Police will take precautions against rioters in anticipation of something; (just) in case; lest; for fear that; for fear of doing something Đem rất đầy đủ xống áo nóng nhằm dự phòng tiết trời xấu To take plenty of warm clothes in anticipation of bad weather/ (just) in case the weather is bad Những kẻ quá ngục thay đi rón rén để phòng ngừa lính canh vạc hiện Prison-breakers tried lớn tiptoe for fear that/lest the guard might discover them; Prison-breakers tried to lớn tiptoe for fear of being discovered by the guard