Dim Là Gì?

  -  
Dim là từ bỏ viết tắt của Dimension áp dụng để khai báo các biến vào VBA. Bài viết sau trên đây Học Excel Online vẫn dành nhằm hướng dẫn vừa đủ về sử dụng câu lệnh VBA Dim.

Bạn đang xem: Dim là gì?


Định dạng của câu lệnh VBA DimCâu lệnh Dim có quan trọng hay không?Sử dụng Dim với các biến cơ bảnSử dụng Dim với những đối tượngSử dụng câu lệnh Dim với mảng

Bảng chỉ dẫn nhanh thực hiện câu lệnh Dim trong VBA

DescriptionFormatExample
Biến 1-1 giảnDim As Dim count As LongDim amount As CurrencyDim name As StringDim visible As Boolean
Khai báo chuỗi gắng địnhDim As String * Dim s As String * 4Dim t As String * 10
VariantDim As VariantDim Dim var As VariantDim var
Khai báo đối tượng người tiêu dùng ObjectDim As New Dim coll As New CollectionDim coll As New Class1
Object using Dim, Set và NewDim As Set = New Dim coll As CollectionSet coll = New CollectionDim coll As Class1Set coll = New Class1
Khai báo mảng thắt chặt và cố định (mảng tĩnh)Dim ( To ) As Dim arr(1 To 6) As Long
Khai báo mảng độngDim () As ReDim ( To )Dim arr() As LongReDim arr(1 To 6)
External Library(Early Binding)*Dim As New Dim dict As New Dictionary
External Library(Early Binding using Set)*Dim As Set = New Dim dict As DictionarySet dict = New Dictionary
External Library(Late Binding)Dim As ObjectSet = CreateObject(“”)Dim dict As ObjectSet dict = CreateObject(“Scripting.Dictionary”)

Câu lệnh VBA Dim là gì ?

Dim là tự viết tắt của Dimension thực hiện để khai báo những biến trong VBA. Gồm 4 các loại câu lệnh Dim với khá giống như nhau về cú pháp : các biến cơ bản : trở thành này cất một giá chỉ trị hoàn toàn có thể là Long, String (chuỗi), Double, Currency. Variant :quyết định loại đổi mới được sử dụng khi mã chạy. Nên hạn chế sử dụng variant nước ngoài trừ các trường đúng theo bắt buộc. Object : đó là biến có không ít phương thức (các sub/ hàm). Được phân 3 một số loại như sau:  Các đối tượng người dùng Excel: workbook, worksheet cùng range (vùng dữ liệu). Đối tượng được tạo bằng module.

Xem thêm: Download Định Mức Xây Dựng Cơ Bản Mới Nhất 2021, Tải Định Mức Xây Dựng Thông Tư 12/2021/Tt

Dữ liệu bên ngoài như dictionary. (từ điển) Array : một tổ các đổi mới hoặc đối tượng.

Xem thêm: +7 Cách Hóa Giải Gương Vỡ Gương/Kính Có Xúi Quẩy Không? ? Vỡ Gương Báo Hiệu Điểm Gì

Định dạng của câu lệnh VBA Dim

Định dạng như sau:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
53- VBA Dim gợi ý đầy đủCó 2 kiểu khai báo khác trong VBA được hotline là Public và Global.Sau đấy là tóm tắt của tất cả 4 loại: Dim – dùng để làm khai báo những biến cục bộ có nghĩa là trong các sub. Private – dùng làm khai báo những biến cùng sub toàn cục. Các biến hóa này chỉ gồm sẵn cho mô-đun hiện tại tại. Public – dùng để khai báo những biến và sub toàn cục. Các biến này có sẵn trong tất cả các mô-đun. Global – một phiên bản Public cũ hơn và lỗi thời. Chỉ rất có thể được sử dụng trong các mô-đun tiêu chuẩn, lâu dài để tương thích ngược.Câu lệnh Dim VBA đã được hướng dẫn vừa đủ trong bài viết của Học Excel Online. Có thể tất cả những kiến thức và kỹ năng về VBA Excel mà bạn đang tìm kiếm đều bên trong chuỗi bài viết của chúng tôi. Truy cập VBA Excel để cùng học tập với vận dụng kỹ năng và kiến thức miễn giá thành nhé!