Đối với dân ta đừng có làm gì trái ý dân

  -  

Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự và nói chuyện tại Hội nghị có GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía trường Đại học Thủ đô Hà Nội có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đảng viên trong trường.

Bạn đang xem: đối với dân ta đừng có làm gì trái ý dân

Hội nghị đã được nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

*

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện ở việc phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Bên cạnh đó, ý thức tôn trọng nhân dân còn thể hiện ở việc không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

Các hoạt động vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân chính là chăm lo đời sống nhân dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Xem thêm: Tải Game Đua Xe Địa Hình Hill Climb Racing, Tải Hill Climb Racing (Mod Vô Hạn Tiền) Apk

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Xem thêm: Arg Là Gì - Dạng Lượng Giác Của Số Phức Và Ứng Dụng

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho toàn thể đảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội.