Eat Like A Horse Nghĩa Là Gì

  -  

Eat like a horse Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Eat like a horse Tiếng Anh .

Bạn đang xem: Eat like a horse nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
eat like a horse
Hình ảnh cho thuật ngữ eat like a horse "Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim. Vậy bạn nghĩ một con ngựa ăn bao nhiêu?Đúng vậy, "eat like a horse" có nghĩa là ăn một lượng lớn thức ăn. “My mother has to cook a lot of food when my brother comes to visit. He eats like a horse. ”. Thành ngữ Tiếng Anh. Thuật ngữ liên quan tới Eat like a horse Tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

Eat like a horse Tiếng Anh là gì?

Eat like a horse Tiếng Anh có nghĩa là "Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim

Eat like a horse Tiếng Anh có nghĩa là "Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim. Vậy bạn nghĩ một con ngựa ăn bao nhiêu?Đúng vậy, "eat like a horse" có nghĩa là ăn một lượng lớn thức ăn.“My mother has to cook a lot of food when my brother comes to visit.He eats like a horse.”. Thành ngữ Tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

"Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim Tiếng Anh là gì?

"Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim Tiếng Anh có nghĩa là Eat like a horse Tiếng Anh.

Xem thêm: " Thầy Snape Trong Harry Potter Heads, Hồ Sơ Phù Thuỷ: Severus Snape Là Ai

Ý nghĩa - Giải thích

Eat like a horse Tiếng Anh nghĩa là "Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim. Vậy bạn nghĩ một con ngựa ăn bao nhiêu?Đúng vậy, "eat like a horse" có nghĩa là ăn một lượng lớn thức ăn.“My mother has to cook a lot of food when my brother comes to visit.He eats like a horse.”. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng Eat like a horse Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm: Tuổi Canh Ngọ Hợp Với Màu Gì Mang Lại May Mắn, Tài Lộc Nhấ, Tuổi Canh Ngọ Sinh Năm 1990 Hợp Màu Gì

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Eat like a horse Tiếng Anh là gì? (hay giải thích "Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim. Vậy bạn nghĩ một con ngựa ăn bao nhiêu?Đúng vậy, "eat like a horse" có nghĩa là ăn một lượng lớn thức ăn.“My mother has to cook a lot of food when my brother comes to visit.He eats like a horse.”. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Eat like a horse Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Eat like a horse Tiếng Anh / "Ăn khỏe như trâu bò" - "ăn như heo"Bây giờ, một con ngựa lớn hơn nhiều so với một con chim. Vậy bạn nghĩ một con ngựa ăn bao nhiêu?Đúng vậy, "eat like a horse" có nghĩa là ăn một lượng lớn thức ăn.“My mother has to cook a lot of food when my brother comes to visit.He eats like a horse.”. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập issf.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.