Etanal là gì

  -  

Andehit cùng Xeton phần đa là các hợp hóa học hữu tuy nhiên trong phân tử với chứa nhóm chức, so với Andehit là team -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- links trực tiếp cùng với 2 gốc hidro cacbon.Bạn sẽ xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit với Xeton với bí quyết kết cấu ví dụ như ra làm cho sao, tính chất hóa học của andehit với xeton với gì không giống với đông đảo hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc áp dụng vào nghành nghề gì và bí quyết điều chế Andehit – Xeton ra có tác dụng sao? họ hãy với mọi người trong nhà tìm hiểu ví dụ qua nội dung nội dung bài viết dưới trên đây.

Bạn đang xem: Etanal là gì

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân các loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử với team -CH=O links với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc với nhau.

– công thức kết cấu andehit: 


*

– đội -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là phần nhiều số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường thực hiện lúc viết phản bội ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường sử dụng lúc viết bội phản ứng xẩy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường thực hiện lúc viết làm phản ứng thuộc H2, thuộc Br2,…

2. Phân nhiều loại andehit

– dựa vào kết cấu của cội hiđrocacbon, người ta phân chia anđehit và xeton thành bố loại: no, ko no cùng thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc các loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – phương pháp gọi tên andehit

a) Tên nỗ lực thế

– Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

– Tên thường xuyên = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bởi “anđehit”)

* Ghi chú: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin tốt fomon.

II. Tính chất vật lý cơ, đặc thù hóa học, pha chế và áp dụng Andehit

1. đặc điểm vật lý cơ của andehit

– chưa đến HCHO, CH3CHO là chất khí. đa số anđehit còn còn sót lại đều là chất lỏng.

– Anđehit với ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn Ancol với cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon với cùng số nguyên tử C trong phân tử.

2. đặc thù hóa học tập của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

 R(CH2OH)x

* Ghi chú: Trong làm phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu nơi bắt đầu R cùng với những liên kết pi thì H2 cùng vào cả những links pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit với tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– làm phản ứng minh chứng anđehit với tính khử cùng được áp dụng để nhận biết anđehit.

– riêng biệt HCHO với làm phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Ghi chú: Phản ứng bao quát ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Trường hợp như bao gồm nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bằng Ag.

– phần nhiều điểm chú ý của bội phản ứng tráng gương của anđehit:

+ nếu như nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại đối kháng chức với ko phải HCHO.

+ giả dụ nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ giả dụ nAg > 2nhỗn hợp những anđehit solo chức thì hỗn hợp đó cùng với HCHO.

Xem thêm: Third World Country Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thế Giới Thứ Ba

+ Số nhóm mang đến = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không trường tồn HCHO).

– Một số trong số những loại hóa học khác cũng đều sở hữu kinh nghiệm tham gia phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Lượng chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc bội nghịch ứng chỉ tạo thành lượng hóa học vô cơ.

+ mọi tạp chức với chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit với làm phản ứng thoái hóa (andehit + O2)

* oxi hóa trọn vẹn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– ví như đốt cháy anđehit cơ mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, solo chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản bội ứng lão hóa ko trọn vẹn

 R(CHO)x + x/2O2

 R(COOH)x

– So với câu hỏi oxi hóa anđehit thành axit yêu cầu ghi chú định hình thức bảo toàn cân nặng trong quy trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được áp dụng để nhận ra anđehit.

* Ghi chú: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được thực thi trong môi trường thiên nhiên thiên nhiên kiềm cần mà thậm chí viết bội nghịch ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều phải có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– trường hợp anđehit còn tồn tại links pi ở gốc hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời đồng thời phản ứng cùng Br2 vào links pi đó.

3. Điều chế andehit

a) oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

– thuộc H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol ko bền tương thích (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số trong số những phản ứng quan liêu trọng

2CH3OH + O2 

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

 2CH3CHO

4. Nhận thấy Anđehit

– chế tạo ra kết tủa sáng bóng loáng loáng cùng với AgNO3/NH3.

– sinh sản kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao.

– làm mất đi màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO phản nghịch ứng với dung dịch Brom với khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được sử dụng cơ phiên bản để cấp dưỡng poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), thực hiện trong tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

Xem thêm: Con Người Cần Gì Để Sống? Giải Bài Tập Khoa Học Lớp 4 Trang 4

– dung dịch 37 – 40% của fomandehit trong nước hotline là fomon xuất xắc fomalin thực hiện để ngâm xác rượu cồn vật, trực thuộc da, tẩy uế, diệt trùng…

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử với nhóm chức -C(=O)- link trực tiếp với 2 nguyên tử C.