Fanpage tần thời minh nguyệt

  -  
Tag: tần thời minh nguyệt

Wallpaper Valentine – Huyền Cơ bằng lòng công nhận Vệ Luyện là mộtcặp


Wallpaper nhân ngày lễ người thương 2019Thiên Hành Cửu Ca – Vệ Trang với Hồng Liên

Bên cạnh đó hôm nay Huyền Cơ còn vẫn tổ chức triển khai game rút ít thăm trúng thưởng nhân ngày Valentine.

Thể lệ tyêu thích gia là mỗi người viết tên 1 nhân đồ vật, nếu như bài viết tức thì tiếp đến là tên 1 nhân đồ không giống sinh sản thành một cặp (vd như #1 Thiên Minch, #2 Nguyệt Nhi) thì 2 người có thời cơ trúng thưởng.

Có 5 cặp được Huyền Cơ công nhận