Từ điển anh việt "guest"

  -  

1. “Be my guest” là gì?

“Guest” có nghĩa là khách. Vậy, “be my guest” dịch gần kề theo nghĩa của từng từ là “là khách hàng của tôi” cùng được hiểu theo giờ Việt là “cứ tự nhiên”. Chúng ta cũng có thể dùng các từ này khi bạn cho phép ai đó làm cho hoặc áp dụng cái gì đó.

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "guest"

2. Ví dụ

Ví dụ 1:

– Can I try out your new car?


-Be my guest.

(Dịch: “Tôi có thể thử xe xe hơi mới của doanh nghiệp không?” – “Được nhé!”)

*

Ví dụ 2:

– Can I use your toilet, please?


– Be my guest.

Đây cũng là 1 ví dụ về ngữ cảnh sử dụng cụm tự này. Hoàn toàn có thể dịch đoạn hội thoại bên trên như sau:

– Tôi hoàn toàn có thể sử dụng đơn vị vệ sinh của khách hàng chứ?

– Cứ trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Những Trò Chơi Team Building Vui Nhộn Hot Trend 2021, 45+ Trò Chơi Team Building Chất Như Nước Cất 2022

Ví dụ 3: Labour leader Ed Miliband has challenged the Conservatives to lớn a debate about leadership và character, and said lớn them: “Be my guest”.

Tạm dịch: 

Lãnh đạo đảng Lao hễ Ed Miliband đã thử thách đảng cổ hủ trong một cuộc bàn cãi về đức tính của bạn lãnh đạo cùng chí khí cùng nói với chúng ta rằng: “Cứ từ bỏ nhiên”.

Xem thêm: Chơi Game Đấu Trường Khắc Nghiệt 4, Game Đấu Trường Khắc Nghiệt 4


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our trang đích cần seo for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result