Hành Vi Pháp Lý Là Gì

  -  

Khái niệm hành động tìm thấy nguồn gốc của nó trong từ Actus trong tiếng Latin và được liên kết với khái niệm hành động, được hiểu là khả năng hoặc kết quả của issf.vnệc làm một cái gì đó. Theo nghĩa này, một hành động pháp lý là một hành động được thực hiện một cách có ý thức và tự nguyện với mục đích thiết lập các liên kết pháp lý giữa nhiều người để tạo ra, sửa đổi hoặc dập tắt một số quyền.

Bạn đang xem: Hành vi pháp lý là gì

Hành issf.vn pháp lý

Nói cách khác, có thể nói rằng một hành issf.vn pháp lý là biểu hiện của ý chí có mục đích kích động hậu quả của pháp luật. Những kết quả này được công nhận thông qua hệ thống pháp luật.

Cơ sở của hành issf.vn pháp lý là tuyên bố ý chí, phải nhận thức được những tác động mà người đầu tiên sẽ có, theo những gì luật pháp quy định. Các hành issf.vn pháp lý tìm kiếm một sự thay đổi của tình trạng của sự vật và gây ra hậu quả pháp lý nói trên.

Cần lưu ý rằng có nhiều phân loại cho các hành issf.vn pháp lý. Chúng có thể là chính thức (trong đó tính hiệu quả gắn liền với các thủ tục được thiết lập và dự tính bởi luật pháp), những thứ khác có thể không chính thức (trong đó, hiệu lực của chúng không phụ thuộc vào sự trang trọng), tích cực (thành công của chúng phụ thuộc vào issf.vnệc thực hiện hành động), tiêu cực (giả sử bỏ sót hoặc từ bỏ), đơn phương (phát sinh từ ý chí của một bên), song phương (cần có sự đồng ý của ít nhất hai bên), tài sản (nội dung kinh tế), gia đình ( quyền và nghĩa vụ của gia đình), miễn phí (nghĩa vụ thuộc về một bên, cho dù có bao nhiêu người tham gia) hay gánh nặng (nghĩa vụ đối ứng), trong số các loại khác.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Đối Chứng Tiếng Anh Là Gì ? Đối Chứng Tiếng Anh Là Gì

Hành issf.vn pháp lý hoặc thực tế pháp lý

Điều quan trọng là tạo sự khác biệt giữa hai khái niệm này. Một thực tế pháp lý là một sự kiện tự nhiên được đặc trưng bởi không cần sự can thiệp của ý chí để đánh giá cao hậu quả của pháp luật, trong khi một hành issf.vn pháp lý, như chúng ta đã nói trước đây, cần phê duyệt; nghĩa là, nó phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để buộc tuân thủ các quyền của các bên thực hiện nó. Cả hành động và thực tế pháp lý là những cách để hiện thực hóa các giả định của pháp luật.

Để một hành issf.vn pháp lý tồn tại như vậy, nghĩa là issf.vnệc thể hiện ý chí của người thực hiện nó được Luật pháp bảo vệ, cần phải thu thập một loạt các yếu tố tồn tại và hiệu lực .

Xem thêm: Cá Ch Play Phiên Bản Cũ Và Chặn Cập Nhật Trên Android, Cài Đặt Và Trải Nghiệm Ch Play 5


Các yếu tố của sự tồn tại là rất cần thiết và do đó, nếu thiếu một trong số chúng, thì hành động không thể được định nghĩa như vậy và, vì sự vô hiệu tuyệt đối sẽ hành động, nó không thể tạo ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào. Những yếu tố cơ bản này là: ý chí của tác giả của hành issf.vn tại thời điểm thực hiện nó, đối tượng có thể theo quan điểm vật lý và cũng là pháp lý, và sự trang trọng của pháp luật . Điều thứ hai chỉ được yêu cầu nếu hành động trang trọng; một tuyên bố về di chúc được đưa ra trước pháp luật trong chính hành issf.vn đó (cần thiết trong các cuộc hôn nhân và ký kết di chúc, trong số các hành issf.vn khác).

Trong một số trường hợp, có những trường hợp ngoại lệ, ngay cả khi các yêu cầu cơ bản nói trên đã được đáp ứng, có thể làm mất hiệu lực của hành động. Chúng được suy ngẫm trong cơ quan lập pháp của mỗi quốc gia và ở mỗi quốc gia có những đặc điểm khác nhau. Trong mọi trường hợp, trong phần lớn, tuyên bố rằng để một hành động có hiệu lực, cần phải có sự đồng ý và đối tượng (cần thiết phải có hợp đồng) và có thể tuyên bố vô hiệu nếu sự bất lực của một số bên ký kết được chứng minh, nếu đối tượng là nhân vật chính là bất hợp pháp hoặc nếu có bất kỳ thay đổi nào của hợp đồng nói trên trái với luật pháp. Nếu không có trở ngại nào trong issf.vnệc thực hiện hợp đồng, thì hành issf.vn pháp lý được ký kết, bắt buộc cả hai bên phải tuân thủ văn bản đã ký trong khi thừa nhận hậu quả mà bản chất của hành issf.vn đã ký có thể phát sinh, theo luật bảo vệ