HƯỚNG DẪN CHƠI EARTH SPIRIT

  -  
A. Tiểu sửWhen the blight of the Scourge threatened the isolated peak villages of the Crag Lands, their pleas for aid went unanswered. The strong villagers climbing ever higher up the mountains to seek refuge, leaving those too young or old to their fates. When the forces of evil fed upon the helpless, their innocent blood wet the stones of the foothills. Seeing this, the heart of the mountains wept, and forged it"s own champion to face off against the teeming hordes. Hewed from the cliff face, Kaolin was born into our world. Wielding the strength of the mountain, he bends stone and metal to his fierce will.B. Chỉ sốAffiliation:SentinelAttack Animation:0.35 / 0.65Damage:46-56Casting Animation:0.01 / 0Armor:4Base Attack Time:1.7Movespeed:305Missile Speed:InstantAttack Range:128Sight Range:1800 / 800Strength21 + 2.9Agility17 + 1.5Intelligence18 + 2.4
*

*
*
Stone Caller (Skill phụ):
Kaolin tạo ra một viên đá (Stone Rock)trên bảnđồ(để kết hợp với bộ skill của Kaolin). Mỗi viên tồn tại 2 phút.Mẹo:
Skill này cast rất xa, cast ngay trong sương mù, không tốn mana, 25s hồi, nên spam thoải mái.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chơi earth spirit


*
Boulder Smash (active):có thể cast lên đồng đội, đối thủ hay chínhStone Rocktạo ra từ skill Stone Caller. Khi tác dụng lên mục tiêu, Boulder Smash gây damage và đẩy mục tiêu về phía sau 800 range, mục tiêu sẽ gây damage lan sang xung quanh trong quãng đường bị đẩy.
Điều đặc biệt là khi cast Boulder Smash lênStone Rocktạo ra từ skill Stone Caller, viên đá bị đẩy sẽ còn gây silence sang mục tiêu khác trong vòng 5s và đẩy xa quãng đường gấp 3 bình thường (2400 range).Mẹo: Skill này gây silence và xuyên qua cây, có thể dùng cứu đồng đội, hoặc giết người kết hợp cho ulti của blood, boom

Rolling Boulder (active):Kaolin hóa thành một viên đá và lăn về phía trước trong vòng 800 range(có thể hình dung như skill Snowball của Tuskarr), gây damage sangxung quanh. Nếu trên quãng đường Kaolin lăn qua có Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller, Kaolin sẽ được hưởng thêm 100% quãng đường lăn, tăng thêm 50% damage và đặc biệt gây slow cả movement lẫn attack speed của địch thủ tới 80%).
*

Geomagnetic Grip (active):chỉ có thể cast skill lên đồng đội và Stone Rock. Khi cast skill, mục tiêu sẽ bị hút về phía Kaolin, đồng thời gây stun lan sang xung quanh trong vòng 2.5s. Điều đáng chú ý rằng nếu cast lênStone Rockthì skill này sẽ còn gây thêm 125 damage nữa.
*

Magnetize (Ultimate - active):Kaolin gây damage lan xung quanh bản thân khi active Ultimate. Điều đáng chú ý rằng nếu Ultimate này tác dụng lên các Stone Rock các viên đá này cũng sẽ hưởng ứng và tạo ra hiệu quả tương tự.

Xem thêm: Những Lưu Ý Không Thể Bỏ Qua Khi Chơi Công Thành Xưng Đế Mobile Mới Nhất


*

Skill Build :Build skill mẫu có thể tùy cơ ứng biến.Boulder SmashRolling BoulderGeomagnetic GripBoulder SmashRolling BoulderMagnetizeBoulder SmashRolling BoulderBoulder SmashRolling BoulderMagnetizeGeomagnetic GripGeomagnetic GripGeomagnetic GripAttributeAttributeMagnetizeAttribute.
Item ban đầu:
*
hoặc
*
Core :
*
*
*
*
Quick to play :

*
set stone to roll - lót đá để lăn xa hơn tới mục tiêu
*
lăn
*
kẽ địch bị lăn trúng sẽ bị slow, tận dụng hit vài cái

*
điểm kết thúc là lăn qua phía sau kẻ địch
*
nào.. thực hành lại combo đã nói ở trên
*
đẩy đá về, lăn về phía trước
*
chết ngay tại chỗ...

*
Add caption
*
đẩy đá về để stun, lăn để tiếp cận và slow
*
thi triển ultimate bá đạo!!!
*
chạy sát rà rà theo kẻ địch
*
đặt đá để hưởng hiệu ứng ulti..

Xem thêm: Hay Day Hack Mod (Unlimited Everything), Hay Day Hack

*
khi bị bắt nhốt...
*
có thể dùng skill 1 để đẩy kẻ địch ra
*
đặt đá
*
lăn qua đá để chạy trốn được quảng đường xa hơn
Updating...Kaolin Best Ally :
BloodSeeker
*
Kaolin Worst Enemy :
EveryoneDownload Replay(Kill/Deadth )