Inconvenience là gì

  -  

sự bất tiện, quấy rầy, bất tiện là các bản dịch số 1 của "inconvenience" thành tiếng issf.vnệt. Câu dịch mẫu: I know it"s a big inconvenience for everyone. ↔ Tôi biết đó là 1 trong những sự bất tiện lớn đối với mọi người.


I know it's a big inconvenience for everyone.

Tôi biết đó là một trong sự bất tiện lớn so với mọi người.


I know we've been an inconvenience for you since we've been here.

Tôi biết là họ sẽ khá là bất tiện lúc lên đây.


*

*

4:9, 10) Instead, every day we try to be aware of the circumstances of others and readily respond lớn a need, even when doing so may be inconvenient for us.

Bạn đang xem: Inconvenience là gì


Thay vì chưng thế, từng ngày họ cố gắng để ý đến thực trạng của bạn khác và nhanh lẹ giúp chúng ta khi cần, dù làm thế hoàn toàn có thể bất tiện cho issf.vnệc đó ta.
In Italy the newspaper La Stampa observed: “They are the most loyal citizens anyone could wish for: they vị not dodge taxes or seek to lớn evade inconvenient laws for their own profit.”
Tại Ý tờ báo La Stampa dìm xét: “Họ là hầu như công dân trung thành nhất mà tín đồ ta hoàn toàn có thể mong mỏi: chúng ta không trốn thuế hoặc kiêng né luật pháp không dễ ợt cho họ”.
Traffic jams are just a symptom of this challenge, và they"re really very, very inconvenient, but that"s all they are.
Những vụ tắc đường như một triệu hội chứng của thách thức này, và chúng thực sự rất là bất tiện, nhưng chúng là như vậy.
While we bởi not apologize for our ministry, we can certainly express how sorry we are that we have called at an inconvenient time.
They are willing to lớn help a needy person only if it does not mean any personal sacrifice or inconvenience for them.
Họ sẵn sàng hỗ trợ người không giống chỉ khi nào điều đó không đòi hỏi sự hy sinh cá thể hay bất tiện đến họ.
Because the whole business of actually suggesting that someone is breaking the law and then gathering eissf.vndence và proissf.vnng that, that turns out to lớn be really inconvenient.

Xem thêm: Rosewood Là Gỗ Rosewood Là Gỗ Gì, Rosewood Là Gỗ Gì


bởi cả một nền dịch vụ thương mại đang thực tế đề nghị bạn ta phá phương tiện và đang thu thập chứng cứ minh chứng rằng điều này thật sự bất tiện
However, when it is inconvenient to use base-60 for minutes & seconds, positions are frequently expressed as decimal fractional degrees lớn an equal amount of precision.
Tuy nhiên, vì thực chất không được ngăn nắp của cơ số 60 vào phút góc và giây góc đề nghị thường thì bạn ta chỉ biểu lộ tọa độ dưới dạng phân số hoặc bên dưới dạng số thập phân của độ, tất yếu là phải chấp nhận sai số độc nhất định.
It"s time again khổng lồ talk about "Inconvenient Truth," a truth that everyone is concerned about, but nobody is willing to talk about.
Đã đến lúc để nói lại về nó, thực sự mà tất cả mọi bạn đều quan liêu tâm, nhưng không người nào muốn nói tới.
Streptomycin was the first effective drug in the treatment of tuberculosis, though the role of aminoglycosides such as streptomycin và amikacin has been eclipsed (because of their toxicity và inconvenient route of administration) except for multiple-drug-resistant strains.
Streptomycin là thuốc tác dụng đầu tiên trong điều trị bệnh lao, mặc dù vai trò của aminoglycoside như streptomycin với amikacin đã trở nên lu mờ (vì độc tính của chúng và đường sử dụng bất tiện) ngoài điều trị chủng đa phòng thuốc.
Dear brothers và sisters, it is not easy for us to lớn recognize the love of Heavenly Father when we look around with our temporal eyes, because we see inconvenience, loss, burdens, or loneliness first.

Xem thêm: Mạng Profibus Là Gì ? Ưu, Nhược Điểm Của Giao Thức Profibus Profibus Là Gì


Các cả nhà em thân mến, bọn họ không dễ dàng nhận ra tình dịu dàng của thân phụ Thiên Thượng khi họ nhìn bao bọc bằng đôi mắt trần của mình vì trước hết họ thấy sự bất tiện, mất mát, gánh nặng, hoặc nỗi cô đơn.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M