Invariably Là Gì

  -  
Dưới đó là những mẫu mã câu tất cả chứa tự "invariably", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - issf.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với tự invariably, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ invariably trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - issf.vnệt

1. Bereaved relatives invariably ask themselves, “Where are the dead?”

Gia quyến của fan quá cố luôn luôn luôn từ hỏi: “Người bị tiêu diệt ở đâu?”

2. But wind is, invariably, every time, is from the west.

Bạn đang xem: Invariably là gì

nhưng mà gió lúc nào thì cũng thổi từ bỏ phía Tây.

3. Have you noticed the nastiest of tyrants are invariably thin?

Ngươi có lưu ý lũ bạo ngược dơ dáy dáy nhất bao giờ cũng nhỏ xíu không?

4. Yet without question, without fail, always and invariably, she"s exceedingly lovely.

không thắc mắc, ko thất bại, luôn luôn luôn là thế, cô ấy thừa đỗi dễ dàng thương.

5. “We kept an xuất hiện house that was invariably full of young ones”

“Chúng tôi luôn rộng cửa mừng đón khách và lúc nào đơn vị cũng đầy fan trẻ”

6. The staple food of issf.vnctims was invariably fish & shellfish from Minamata Bay.

lương thực thiết yếu của những nạn nhân là các loại cá với nhuyễn thể từ bỏ vịnh Minamata.

7. Meals were invariably just rice & salt, & it was easy lớn run out.

đầy đủ bữa ăn luôn luôn luôn chỉ là cơm cùng muối, và dễ dãi bị cạn kiệt.

8. Invariably, your close associates will have a strong influence on your way of thinking.

nhất quyết là các anh em thân cận của các bạn sẽ gây tác động mạnh bên trên cách bạn suy nghĩ.

9. (Ephesians 4:17-19) Yet, it is invariably presented in an exciting & attractive way.

(Ê-phê-sô 4:17-19) tuy vậy, các loại hình giải trí luôn có vẻ thu hút và đầy hào hứng.

10. Some fronts produce no precipitation and little cloudiness, although there is invariably a wind shift.

một số trong những frông không có mưa và ít mây, tuy nhiên luôn thay đổi gió.

Xem thêm: ThuốC Casein Hydrolysate Là Gì ? Có Tác Dụng Gì

11. While reaching to sip the nectar, the issf.vnsitor invariably gets a good dusting of pollen on its body.

khi lúi cụp hút mật, thân thể bọn chúng sẽ dính đầy phấn.

12. Near the base of the fruitful branch, he invariably finds small new sprouts that also need to be removed.

ngay gần cuối những nhánh này, ông luôn luôn tìm thấy mầm bắt đầu nhú ra và rất cần phải ngắt đi.

13. They had had an average of seven “romantic experiences” each & invariably said that their current experience was true love, not infatuation.

mọi cá nhân trong chúng ta trung bình đã bao gồm bảy “mối tình lãng mạn” và tất cả nói rằng lần này độc nhất vô nhị định đề nghị là tình yêu thật, chứ không phải đam mê bồng bột.

14. Because we live as God would have us live —with godly devotion— we incur the world’s hatred, which invariably brings trials of faith.

cũng chính vì chúng ta sống theo phong cách mà Đức Chúa Trời muốn bọn họ sống—với sự tin kính—điều này khiến cho thế gian ganh ghét bọn họ thì cụ nhiên đức tin của chúng ta sẽ bị thách thức (II Ti-mô-thê 3:12).

15. In contrast, later Soissf.vnet rhetoric invariably referred khổng lồ the Saur Revolution as a democratic turn, but stopped short of recognizing a socialist society.

Ngược lại, Liên Xô gọi cách mạng Saur là cách chuyển tiếp dân chủ, ngừng thừa nhận chủ nghĩa xóm hội.

16. And the feelings of disappointment that invariably follow are the seeds of greater discord và faultfinding among those who expected a learning experience that did not come.

Và một trong những cảm nghĩ thất vọng luôn luôn kèm theo theo mầm mống bất hòa và bới móc nhiều hơn ở trong những người trông ước ao một khiếp nghiệm học hỏi mà không nhận được.

17. Military commanders in Bible times invariably camped where there was a generous water supply, high ground for protection, and, if possible, a dominant position overlooking a dry valley plain with sufficient space to lớn maneuver hordes of men, horses, & chariots.

Xem thêm: Cung Mệnh Tuổi Tân Dậu Thuộc Cung Gì ? Tuổi Tân Dậu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì?

trong thời Kinh-thánh được issf.vnết ra, các tướng lãnh quân sự luôn luôn đóng góp quân tại chỗ nào có những nước, nơi trưng bày trên cao để được che chở, và nếu tất cả thể, một địa điểm cao nhìn xuống một thung lũng thô cạn, rộng khu đất để hành quân, dàn binh kỵ mã với chiến xa.