KẾ TOÁN CÔNG NỢ LÀM NHỮNG GÌ

  -  

Kế toán công nợ cần làm cho những vấn đề gì? Kế toán Thiên Ưng xin mô tả công việc của nhân viên kế toán công nợ phải làm hàng ngày, hàng tháng, quý...Trách nhiệm cũng như quyền hạn của kế toán công nợ.

*Bạn đang xem: Kế toán công nợ làm những gì

- Công việc của nhân viên cấp dưới kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả...
- doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng xin phân tách sẻ với các bạn công việc của một nhân viên kế toán công nợ phải làm, hy vọng sẽ giúp các bạn làm tốt công việc này và có gớm nghiệm vào việc quản lý công nợ và thu nợ xấu.- Kiểm tra những chứng từ trước khi lập giấy tờ thủ tục thu chi.- Lập phiếu thu ,chi theo biểu mẫu để triển khai căn cứ mang đến thủ quỹ thu chi tiền.- gửi giao những chứng từ lúc đầu (phiếu thu, chi) cho thành phần liên quan.- Theo dõi những khoản tạm thời ứng nội bộ- In báo cáo quỹ với sổ quỹ tiền mặt- Đối chiếu kiểm soát tồn quỹ cuối ngày cùng với thủ quỹ- Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa report quỹ với kế toán tài chính tổng đúng theo Công ty.- Lập phiếu nộp giá thành – ngân hàng.- Đóng bệnh từ theo nghiệp vụ phát sinh , số đồ vật tự ,thời gian. Tàng trữ , bảo quản.- Nhận triệu chứng từ cở sở gửi (bản sao hóa solo ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,…) để thanh toán giao dịch .- Hằng tháng đối chiếu với kế toán tài chính cơ sở tình hình công nợ nội cỗ ,công nợ khách hàng hàng.- Lập lịch thanh toán công nợ so với khách hàng .- giám sát số công nợ phát sinh hằng mon lập giấy thông tin thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng hàng) hằng tháng từ thời điểm ngày 05 mang lại ngày 15 (có cập nhập tình hình phát sinh tăng , giảm trong kỳ ).- quan sát và theo dõi , lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng người dùng đột xuất hoặc thời hạn (tháng quý năm ) theo yêu mong BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)- tiến hành công tác kế toán tài chính thu chi tiền mặt, trợ thời ứng bởi tiền khía cạnh (chỉ đối với các khoản nhất thời ứng ko nằm trong số công trình do kế toán công trình xây dựng theo dõi), chu trình hàng tuần so sánh số dư tiền phương diện với thủ quỹ.- Đề xuất Phụ trách Phòng những trường hợp thanh toán giao dịch khi bao gồm vướng mắc.- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu- chủ động nhắc nhở thanh toán giao dịch công nợ .- Đề xuất Trưởng phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ so với khách hàngChúc các bạn làm tốt công việc kế toán!Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành thực tế xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT.

Xem thêm: Phan Nghiêm - Mẫu Nghi Thiên HạXem thêm: #1 : Cách Xóa Nick Liên Minh Huyền Thoại, Cách Xóa Nick Liên Minh Huyền Thoại

TNCN, TNDN... Tính lương, trích khấu hao TSCĐ....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ... Thì hoàn toàn có thể tham gia:Lớphọc kế toán thực hành tổng hợpthực tế tại kế toán Thiên Ưng