Luật Chơi Ai Là Triệu Phú

  -  

Có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi khi trả lời đúng được 1 điểm, vấn đáp đúng đến câu như thế nào thì được điểm khớp ứng với câu hỏi đó. Trong quy trình trả lời, học viên được sử dụng 2 quyền giúp sức trong bất cứ thời điểm nào:

Quyền hỏi ý kiến Tổ support (ba người chúng ta trong lớp, tự câu 6 trở đi, giả dụ cả 3 tín đồ trợ góp đúng mọi người đều được 8 điểm, 2 tín đồ đúng được 9 điểm, 1 bạn đúng được 10 điểm).

Quyền giúp đỡ 50/50 (giáo viên chỉ ra 2 giải pháp sai).

 
Bạn đang xem: Luật chơi ai là triệu phú

*
Bạn đang xem tư liệu "Trò nghịch Ai là triệu phú", để cài đặt tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

Có 10 câu hỏi, mỗi thắc mắc khi trả lời đúng được một điểm, trả lời đúng đến câu nào thì được điểm tương ứng với câu hỏi đó. Trong quy trình trả lời, học sinh được áp dụng 2 quyền trợ giúp trong bất kể thời điểm nào: Quyền hỏi ý kiến Tổ tư vấn (ba người bạn trong lớp, từ bỏ câu 6 trở đi, nếu cả 3 tín đồ trợ giúp đúng mọi người đều được 8 điểm, 2 tín đồ đúng được 9 điểm, 1 bạn đúng được 10 điểm).Quyền hỗ trợ 50/50 (giáo viên chỉ ra 2 phương pháp sai).Câu hỏi số 1:1. Julia said that she ___________ there at noon.A. Is going to lớn be C. Will be B. Was going to lớn beD. Can beCâu hỏi số 2: He _______ that he was leaving way that afternoon.C. Said meB. Told to meA. Told meD. Says khổng lồ meCâu hỏi số 3:She said to me that she __________ khổng lồ me the Sunday before.B. Has writtenC. Was writingA. WroteD. Had writtenCâu hỏi số 4 : They said that they had been driving through the desert__________.D. Sunday previouslyB. YesterdayA. The previous day C. The last day thắc mắc số 5 : Mary: "I went skiing."Jill: "Mary said (that) she ___ skiing."D. Has goneB. Had goneA. WhenC. Have goneCâu hỏi số 6: Mary: "I will eat steak for dinner."Jill: "Mary said (that) she ___ eat steak for dinner."B. WillC. WouldA.

Xem thêm: P/S Nghĩa Là Gì? Cách Sử Dụng P/S Chuyên Nghiệp Từ P/S Có Nghĩa Là Gì, Là Viết Tắt Của Từ GìXem thêm: Tặng 800 Gift Code Tứ Đại Danh Bổ, Code Tứ Đại Danh Bổ

WillingD. CanCâu hỏi số 7: Mary: "I have been to Sydney."Jill: "Mary said (that) she ___ to Sydney."C. HasB. Had beenA. Has beenD. WasCâu hỏi số 8: Mary: "I have had three cars."Jill: "Mary said (that) she ___ three cars."A. HasC. Had hadB. Has hadD. Have hadCâu hỏi số 9 : Mary: "I"m going to go khổng lồ Long Beach."Jill: "Mary said (that) she ___ going to lớn go to lớn Long Beach."D. BeenB. WasA. IsC. WentCâu hỏi số 10: Mary: "I don"t like spinach."Jill: "Mary said (that) she ___ lượt thích spinach."C. Didn’tB. Don’tA. Does’t D. DidCâu hỏi số 11: Mary: "I was swimming."Jill: "Mary said (that) she ___ swimming."C. Had beenB. Had beenA. Has beenD. DidCâu hỏi số 12: Mary: "I had a cat."Jill: "Mary said (that) she had ___ a cat."C. Had hadB. HadA. HaveD. Has