Môi trường vi mô là gì

  -  

Mọi tổ chức kinh doanh đều là một bộ phận của môi trường kinh doanh mà tổ chức đó hoạt động. Không một thực thể nào có thể hoạt động biệt lập vì có nhiều y

*

NộI Dung:

*
Mọi tổ chức kinh doanh đều là một bộ phận của môi trường kinh doanh mà tổ chức đó hoạt động. Không một thực thể nào có thể hoạt động biệt lập vì có nhiều yếu tố bao quanh doanh nghiệp một cách chặt chẽ hoặc xa xôi, được gọi là môi trường kinh doanh. Nó được phân loại rộng rãi thành hai loại, tức là môi trường issf.vn mô, môi trường vĩ mô. Cái trước chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp cụ thể mà chúng có liên quan đến, trong khi cái sau ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các thực thể kinh doanh, hoạt động trong nền kinh tế.

Bạn đang xem: Môi trường vi mô là gì

Trong khi môi trường issf.vn mô có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thì môi trường vĩ mô là môi trường kinh doanh chung, có ảnh hưởng chung đến tất cả các nhóm doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải tìm hiểu môi trường kinh doanh, để hiểu tác động của các lực lượng khác nhau đối với hoạt động kinh doanh. Hãy đọc bài báo đã cho để biết sự khác biệt giữa môi trường issf.vn mô và môi trường vĩ mô.


Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhMôi trường issf.vn môMôi trường vĩ mô
Ý nghĩaMôi trường issf.vn mô được định nghĩa là môi trường lân cận, nơi doanh nghiệp hoạt động.Môi trường vĩ mô là môi trường chung, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh.
Thành phầnCOSMIC, tức là Đối thủ cạnh tranh, Bản thân tổ chức, Nhà cung cấp, Thị trường, Người trung gian và Khách hàng.PESTLE, tức là Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ, Pháp lý và Môi trường.
Bản chất của các yếu tốRiêngChung
Các yếu tố này có thể kiểm soát được không?Có, nhưng chỉ ở một mức độ nào đóKhông
Ảnh hưởngTrực tiếp và Thường xuyênGián tiếp và Xa

Định nghĩa về môi trường issf.vn mô

Môi trường issf.vn mô đề cập đến môi trường tiếp xúc trực tiếp với tổ chức kinh doanh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Nó được liên kết với một khu vực nhỏ mà công ty hoạt động.

Xem thêm: Ghi Chú Lại 10 Cử Chỉ Tay Không Nên Dùng Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài Để Tránh Phải "Nhập Viện" Bất Ngờ


Môi trường issf.vn mô là tập hợp của tất cả các lực gần với công ty. Những lực lượng này rất đặc biệt chỉ dành cho doanh nghiệp nói trên. Họ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động hàng ngày của công ty, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Các yếu tố của nó bao gồm nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, trung gian tiếp thị, khách hàng và chính công ty.

*

Môi trường issf.vn mô

Các nhà cung cấp là những người cung cấp các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp như nguyên vật liệu, thiết bị, v.v.Đối thủ cạnh tranh là những đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp về thị trường và nguồn lực.Các trung gian tiếp thị có thể bao gồm các nhà bán buôn, nhà phân phối và nhà bán lẻ tạo mối liên kết giữa công ty và khách hàng.Khách hàng / Người tiêu dùng là những người mua hàng hóa để tiêu dùng cho chính họ. Họ được coi là vua kinh doanh.Bản thân công ty là tập hợp của một số yếu tố như chủ sở hữu như cổ đông hoặc nhà đầu tư, nhân issf.vnên và hội đồng quản trị.

Định nghĩa về Môi trường Macro

Môi trường chung trong nền kinh tế có ảnh hưởng đến làm issf.vnệc, hiệu suất, ra quyết định và chiến lược của tất cả các nhóm kinh doanh cùng một lúc được gọi là Môi trường vĩ mô. Bản chất là động. Do đó nó không ngừng thay đổi.


Nó tạo thành những lực lượng bên ngoài không nằm trong tầm kiểm soát của công ty nhưng có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của công ty. Nó bao gồm các cá nhân, nhóm, tổ chức, cơ quan và những người khác mà công ty giao dịch trong suốt quá trình kinh doanh của mình.

*

Môi trường vĩ mô

Nghiên cứu về Môi trường vĩ mô được gọi là Phân tích PESTLE. PESTLE là issf.vnết tắt của các biến số tồn tại trong môi trường, tức là Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ, Pháp lý và Môi trường. Các biến số này, xem xét cả các yếu tố kinh tế và phi kinh tế như mối quan tâm xã hội, chính sách của chính phủ, cấu trúc gia đình, quy mô dân số, lạm phát, khía cạnh GDP, phân phối thu nhập, hỗn hợp dân tộc, ổn định chính trị, thuế và nghĩa vụ, v.v.

Sự khác biệt chính giữa Môi trường issf.vn mô và Môi trường vĩ mô

Sau đây là sự khác biệt chính giữa môi trường issf.vn mô và vĩ mô:

Môi trường issf.vn mô là môi trường tiếp xúc trực tiếp với công ty. Môi trường không dành riêng cho một công ty cụ thể nhưng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các nhóm kinh doanh được gọi là Môi trường vĩ mô.Các yếu tố của môi trường issf.vn mô chỉ ảnh hưởng đến một doanh nghiệp cụ thể, nhưng các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến tất cả các chủ thể kinh doanh.Các yếu tố issf.vn môi trường có thể kiểm soát được bởi doanh nghiệp nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, các biến số kinh tế vĩ mô là không thể kiểm soát được.Các yếu tố của môi trường issf.vn mô ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến doanh nghiệp, điều này ngược lại trong trường hợp của môi trường vĩ mô.issf.vnệc nghiên cứu issf.vn môi trường được mô tả là phân tích COSMIC. Ngược lại, Phân tích PESTLE là một nghiên cứu về môi trường vĩ mô.

Xem thêm: Game Online Đầu Tiên Ở Việt Nam, Những Game Online Sống Dai Nhất Tại Việt Nam

Phần kết luận

Môi trường issf.vn mô và môi trường vĩ mô, đều bao hàm môi trường tổng thể của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng bổ sung cho nhau hơn là mâu thuẫn. issf.vnệc nghiên cứu các môi trường này sẽ giúp biết được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp.