PHÁP LUẬT KINH TẾ LÀ GÌ

  -  

Pháp luật kinh tế là gì? là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Thông qua bài viết dưới đây ACC sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để giải đáp thắc mắc pháp luật kinh tế là gì?

*

Pháp luật kinh tế là gì? (Cập nhật 2022)


1. Pháp luật kinh tế là gì?

Pháp luật kinh tế là một trong những ngành luật của hệ thống pháp luật Việt Nam. Pháp Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong lúc tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Bạn đang xem: Pháp luật kinh tế là gì

2. Đối tượng điều chỉnh của Pháp luật kinh tế là gì?

Mỗi một ngành luật đều có một khái niệm điều chỉnh khác nhau, và ngành luật kinh tế cũng vậy, các đối tượng điều chỉnh của ngành luật kinh tế là quan hệ phát sinh trong lúc quản lý kinh tế giữa các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanhĐặc điểm của nhóm quan hệ này gồm có:

Quan hệ quản lý kinh tế phát sinh và hiện hữu giữa các cơ quan quản lý và các cơ quan bị quản lý (Các chủ thể kinh doanh) khi các đơn vị quản lý thực hiện công dụng quản lý của mình Chủ thể tham gia quan hệ này ở vào vị trí bất đẳng (Vì quan hệ này hình thành và được làm dựa trên nguyên tắc quyền uy phục tùng) Cơ sở pháp lý: Trọng điểm thông qua các văn bản pháp nguyên nhân các đơn vị quản lý có thẩm quyền ban hành.

3. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế là gì?

Ngành luật kinh tế có 2 phương thức điều chỉnh cơ bản đó là phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thoả thuận

3.1 Phương pháp mệnh lệnh

Được sử dụng trọng điểm để điều tiết nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể bất bình đẳng với nhau. để phù hợp với đặc trưng của nhóm quan hệ này pháp luật kinh tế đã tác động vào chúng bằng việc quy định cho các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế trong phạm vi công dụng của mình có quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc đối với các chủ thể kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản lý có nghĩa vụ thực hiện quyết định đó

3.2 Phương pháp thoả thuận

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng giữa các chủ thể công bằng với nhau.

Thực chất của phương pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định cho các bên thăm quan hệ kinh tế có quyền công bằng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế mà không bị dựa vào ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Xem thêm: - Bánh Tuổi Gà

Việc này có nghĩa là pháp luật qui định quan hệ kinh tế chỉ được coi là tạo thành trên cơ sở sự thống nhất ý chí của các bên và không trái với các quy định của nhà nước

4. Ý nghĩa của pháp luật kinh tế là gì?

Mỗi ngành luật đều được xây dựng ra với một mục địch nhất định và để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội khác nhau và pháp luật kinh tế cũng vậy, nó được xây dựng nhằm các mục đích sau đây:

Pháp Luật Kinh tế quy định quy chế pháp lí về những loại chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế Pháp Luật Kinh tế quy định về các hoạt động thương mại, đầu tư và hợp đồng trong thương mại và đầu tư (gọi chung là hợp đồng thương mại) Pháp Luật Kinh tế điều chỉnh hành vi cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của công ty Pháp Luật Kinh tế quy định về giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

5. Một số câu hỏi pháp lí liên quan

Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế là gì?

Các phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế bao gồm:

– Phương pháp mệnh lệnh

– Phương pháp thoả thuận

Nhóm quan hệ quản lý kinh tế là gì?

Là quan hệ phát sinh trong lúc quản lý kinh tế giữa các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh

Phương pháp thoả thuận là gì?

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng giữa các chủ thể công bằng với nhau. Thực chất của phương pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định cho các bên tham quan hệ kinh tế có quyền công bằng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế mà không bị dựa vào ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Xem thêm: Tài Nguyên Nhân Văn Là Gì ? Tài Nguyên Du Lịch Nhân Văn Là Gì

Hy vọng bài viết đã cung cấp được một số thông tin hữu ích để giải đáp thắc mắc cho các bạn về pháp luật kinh tế là gì? Với đội ngũ chuyên viên luôn tận tâm tư vấn và nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của bạn với mức giá tốt nhất, chúng tôi luôn mong muốn sẽ đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý.