Quyền Công Dân Là Gì

  -  

Quyền công dân là gì? Mỗi công dân đều được pháp luật trao các quyền công dân cơ bản để thực hiện những hoạt động, những hành vi phù hợp. Theo đó, quyền công dân mang đến ý nghĩa rất thiêng liêng cho các cá nhân và thực tiễn các mức cư xử chung trong xã hội. Vậy quyền công dân là gì? Quyền công dân khác gì với quyền con người? Pháp luật quy định như thế nào về quyền công dân? Hãy cùng ACC tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây bạn nhé.

Bạn đang xem: Quyền công dân là gì

*
*
Quyền công dân là gì

1. Quyền công dân là gì?

Quyền công dân là các quyền con người được mỗi quốc gia thừa nhận và thể chế hòa vào pháp luật làm cơ sở pháp lý điều chỉnh công dân của quốc gia mình trong mối quan hệ với các đối tượng khác trong xã hội. Quyền công dân có đặc điểm gắn với từng hệ thống nhà nước và pháp luật nhất định, mang đặc thù và tính chất của hệ thống đó.

Quyền công dân là khả năng công dân được thực hiện những hành vi nhất định theo ý chí, theo nguyện vọng, nhận thức, khả năng lựa chọn của chính mình mà pháp luật không cấm nhằm đáp ứng nhu cầu, lợi ích của chính công dân đó. Hay nói khác đi, đó chính là những việc mà công dân – tự khả năng của mình, bằng khả năng của mình thực hiện một việc cụ thể nào đó ngoại trừ những việc mà pháp luật cấm không được thực hiện. Quyền công dân được xác định trong Hiến pháp trên các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, là cơ sở để thực hiện các quyền cụ thể khác của công dân và cơ sở chủ yếu để xác định địa vị pháp lý của công dân.

Xem thêm: Ngọc Bổ Trợ Vi Mùa 12: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Vi Mạnh Nhất

2. Quyền con người là gì?

Quyền con người đã được thừa nhận ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới là một khái niệm toàn cầu mang tính chất quốc tế, được ghi nhận trong nhiều văn kiện – công tình nghiên cứu về quyền con người. Đây cung là đề tài thường nhật được bàn đến dưới nhiều góc độ tiết học, luật học, sử học, chính trị học, ngôn ngữ học,… Từ xưa, quyền con người xuất hiện luôn gắn bó với từng cá thể con người cụ thể vừa với tư cách là một cá nhân vừa với tư cách là thành viên của một xã hội nhất định. Vì thế, quyền con người vừa có tính chất cá nhân lại vừa mang trong mình hơi thở của lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Bên cạnh đó, mang tính toàn diện thì quyền con người phải là những đặc quyền cần thiết của mỗi cá nhân không có sự phân biệt hay kỳ thị về tôn giáo, dân tộc, giới tính. Tự bản thân các đặc quyền tự nhiên của con người chưa thể được gọi là quyền mà cần có yếu tố quyết định đó là yếu tố pháp lý. Khi được chấp nhận, điều chỉnh, cưỡng chế hoặc ngăn cấm,… thì những đặc quyền nói trên mới trở thành quyền con người.

Do đó, có thể hiểu khái quát về quyền con người là: Quyền con người là khả năng tự nhiên, khách quan của con người, với tư cách là con người và với tư cách là thành viên xã hội, con người được đảm bảo bằng pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế về quyền con người trong các quan hệ vật chất, văn hóa và tinh thần, các nhu cầu về tự do và phát triển.

Xem thêm: ‎ Trò Chơi Tiệm Sơn Móng Tay, Móng Chân, Game Tiệm Sửa Móng Tay

Tại khoản 1 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 cũng đã quy định rõ: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.

3. Nguyên tắc của luật hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Theo Hiến pháp năm 2013, Nhà nước ta xây dựng chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân dựa trên các nguyên tắc cơ bản (các nguyên tắc Hiến pháp) sau:

Nguyên tắc các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.Nguyên tắc quyền con người, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ.Nguyên tắc mọi người, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.Nguyên tắc mọi người, mọi công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.Nguyên tắc việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.Nguyên tắc quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.