SAID TRONG TIẾNG TIẾNG VIỆT

  -  
dịp nói·giỏi là·hứa hẹn hẹn·lấy·lời nói·noi·nói·nói một phương pháp khác·đưa ra quyết định về·quyền ăn uống nói·tiên đoán·tiếng nói·tulặng bố·vải vóc chéo·tối thiểu thì·chuyển có tác dụng triệu chứng cớ·đồn
“It is a humbling experience to lớn come here and spkết thúc time listening lớn instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped khổng lồ magnify Jehovah.”
Anh Swingle nói: “Đến trên đây cùng vứt thời giờ đồng hồ ra nghe giảng là một kinh nghiệm có tác dụng bạn khiêm nhịn nhường. Khi bong khỏi vị trí trên đây, các bạn được sản phẩm công nghệ xuất sắc rộng các để tôn issf.vnnh Đức Giê-hô-va”.

Bạn đang xem: Said trong tiếng tiếng việt


After one brother lost his wife in death và he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.
Sau Khi vợ của một anh chết thật với anh đối mặt cùng với rất nhiều thực trạng âu sầu không giống, anh nói: “Tôi học tập được rằng họ quan trọng lựa chọn loại thách thức làm sao bản thân bắt buộc chịu, tương tự như thời khắc hoặc tần số xảy mang lại.
18 So Moses went back lớn Jethʹro his father-in-law+ and said lớn him: “I want lớn go, please, and return lớn my brothers who are in Egypt to see whether they are still alive.”
18 Vậy, Môi-se quay về cùng với phụ vương bà xã bản thân là Giê-trô+ cùng nói: “Thưa thân phụ, con ý muốn trở về cùng bằng hữu bé tại Ai Cập để xem bọn họ còn sinh sống giỏi không”.
He said that the reason our father... didn"t let us go with hyên khổng lồ the duel, was... so that we could take revenge for him.
nói nguyên nhân mà lại phụ vương chúng tôi... cấm đoán Shop chúng tôi theo ổng tới cuộc tỷ thí là... nhằm Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể trả thù mang lại ổng.
1600, from Italian zebra, perhaps from Portuguese, which in turn is said lớn be Congolese (as stated in the Oxford English Dictionary).
Từ zebra vào tiếng Anh bao gồm bắt đầu từ thời điểm năm 1600 trước công ngulặng, tự ngựa vằn Ý hoặc rất có thể từ tiếng Bồ Đào Nha, theo ngôn từ Congo (như đã nêu trong Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford).

Xem thêm: Fuck Boy, Fuck Girl, Bad Boy, Bad Girl, Sugar Daddy, Gokugochu Nghĩa Là Gì?


(1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in the book of Revelation, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones whom God considers holy.
Điều xứng đáng chăm chú là trong sách Khải-huyền, “áo sáng-trơn tinh-sạch mát bởi vải sợi mịn” thay mặt đến câu hỏi có tác dụng vô tư của những fan nhưng mà Đức Giê-hô-va coi là thánh (Khải-huyền 19:8).
Một anh Nhân Chứng ttốt từng chơi với vài ba các bạn vào hội thánh, những người này tán tỉnh và hẹn hò với những người ngoại trừ.
As we were wrapping up that day, the leader of the team came, her name is Nandini, she came and said, " Can we all take a picture together? "
Đến cuối buổi người trưởng team mang đến chúng tôi thương hiệu cô ấy là Nandini, cô ấy cho cùng nói " Chúng ta chụp thông thường một tnóng hình nhé? "
"It erases the distinction between legitimate dissent & terrorism" Mr. Rubin said, "and an open society needs lớn maintain a clear wall between them."
"Nó xóa đi sự bất đồng ý kiến giữa đúng theo pháp cùng xịn bố" ông Rubin nói: " với 1 xã hội mở yêu cầu gia hạn 1 bức tường vô hình dung giữa chúng".
The album was recorded on 2-inch tape, a traditional style of recording said khổng lồ create a more "raw" sound that is popular with musicians preceding the era of digital recording technology.
Album được thu bên trên một băng 2-inch, phong cách thu âm truyền thống cuội nguồn tạo ra các âm "chân thực" rộng, phổ biến cùng với những nghệ sĩ trước giai đoạn công nghệ thu âm số ra đời.
We should not think that this is too difficult, for, remember, Jesus also said: “My yoke is kindly và my load is light.”
Ta tránh issf.vnệc cho là issf.vnệc này vượt khó khăn, vì hãy hãy nhờ rằng Giê-su cũng nói: “Vì ách ta thoải mái và dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:30).

Xem thêm: Cá Bạc Má Nấu Gì Ngon? Tổng Hợp 12 Món Ngon Với Cá Bạc Má Ngon Dễ Làm


Then Jesus said that people would be acting just lượt thích that before this world ends. —Matthew 24:37-39.
Rồi Chúa Giê-su nói rằng người ta cũng hành issf.vn y như thế trước khi trần thế thời nay kết liễu.—Ma-thi-ơ 24:37-39
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M