Xem kỹ năng skill 180 hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng 180

  -  
Vật phẩmGhi chú
*
Mật Tịch Chinh Chiến Bát Phương
Nguồn gốc: Tham mê gia hào kiệt và sự khiếu nại. Tính chất: Xếp ông chồng 200 cái/ô. Được thanh toán giao dịch, bày buôn bán. Không được ném ra, không rớt Lúc PK. Bán siêu thị giá 0 lượng. Công dụng: Chuột đề nghị sử dụng học tập được năng lực cung cấp 180 tương xứng với trường phái của nhân thiết bị. Giới hạn: Mỗi nhân vật tối nhiều áp dụng 1 mật tịch kĩ năng 180 khớp ứng trường phái. Điều kiện sử dụng: Đẳng cấp cho 180 trở lên, Trùng Sinc giới hạn max quý phái. Yêu cầu kỹ năng: Đẳng cung cấp 180 trsống lên, Trùng Sinh cần đạt cung cấp 150 nhằm sử dụng được kỹ năng cấp 180.
*
Mật Tịch La Hán Kyên Thân
*
Mật Tịch Hấp Tinh Trận
*
Mật Tich Sâm La Độc Hải
*
Mật Tịch Ba La Tâm Kinh
*
Mật Tịch Huyền Băng Vô Tức
*
Mật Tịch Ô Y Quyết
*
Mật Tịch Liệt Hỏa Phẫn Thiên
*
Mật Tịch Chân Võ Thất Triệt
*
Mật Tịch Thiên Cang Khí Kính
*
Tu Chân Đơn cấp cho 180
Nguồn gốc: Tham mê gia công dụng cùng sự khiếu nại. Tính chất: Xếp ck 200 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không được ném nhẹm ra, không rớt lúc PK. Bán shop giá 0 lượng. Công dụng: Chuột đề nghị sử dụng tăng đột nhiên độ tu luyện của tài năng cung cấp 180: 100
500
1.000
Giới hạn: Tối đa sử dụng 01 đồ gia dụng phẩm/ngày/nhân trang bị. Qua 24h00 khối hệ thống từ cập nhật (reset) mốc giới hạn cần sử dụng.
Cách nhận: Sử dụng mật tịch kỹ năng 180 học tập được. Yêu cầu: Đẳng cấp cho 180 trngơi nghỉ lên, sẽ vào môn phái. Chỉ rất có thể sử dụng mật tịch khả năng môn phái ngày nay của nhân đồ. (ví dụ: Nhân thiết bị trực thuộc môn phái Thiếu Lâm thì chỉ hoàn toàn có thể thực hiện mật tịch tài năng 180 của Thiếu Lâm - La Hán Kyên ổn Thân, cấp thiết sử dụng của trường phái khác). Mỗi cấp tài năng 180 sẽ có từng mốc điểm tu luyện đặt lên cấp tiếp theo sau. Danh sách kỹ năng: Môn pháiKỹ năng Công dụng
Thiếu Lâm
*
La Hán Klặng Thân
Bị tấn công bao gồm phần trăm xuất chiêu Minch Cảnh Vô Đài bội phản đòn ngay cạnh thương.

Bạn đang xem: Xem kỹ năng skill 180 hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng 180

Thiên Vương
*
Chinc Chiến Bát Phương
Bị tiến công tất cả Xác Suất xuất chiêu Du Long Chân Khí miễn dịch tinh thần tổn hại.
Nga My
*
Ba La Tâm Kinh
Lúc tiến công có Tỷ Lệ thực hiện Từ Hàng Phổ Độ cấp độ khớp ứng.
Thúy Yên
*
Huyền Băng Vô Tức
Bị tấn công bao gồm Phần Trăm xuất chiêu Dung Tuyết Vô Tung auto ẩn thân.
Côn Lôn
*
Thiên Cang Khí Kính
Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Tiên Thiên Cương Khí: gia tăng Lưỡng Nghi Chân Khí với làm lơ lôi phòng của kẻ thù.

Xem thêm: Hồ Núi Cốc Ở Đâu? Khám Phá Các Trò Chơi Ở Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên Đầy Đủ Nhất

Võ Đang
*
Chân Võ Thất Triệt
Bị tấn công có xác suất xuất chiêu Âm Dương Khí Quyết khiến cho liền kề thương thơm chuyển trở thành nội lực.
Ngũ Độc
*
Sâm La Độc Hải
khi tiến công bao gồm Xác Suất áp dụng Hồn Nhật Tùng Sinh cấp độ tương ứng.
Đường Môn
*
Hấp Tinc Trận
Có phần trăm xuất thực trạng thái làm lơ tất cả sát thương kmất mát lực còn 25%.
Thiên Nhẫn
*
Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Bị tấn công gồm Xác Suất xuất chiêu Ma Âm Vu Hồn.

Xem thêm: Download 3Q Củ Hành Miễn Phí Tại Xemgame, Download 3Q Củ Hành

Cái Bang
*
Ô Y Quyết
Bị tiến công tất cả xác suất xuất chiêu Thiên Hành Khí Công: tăng thêm Hỗn Thiên Khí Công với bỏ lỡ hỏa phòng của kẻ địch.