Số nguyên tố tiếng anh

  -  

Toán học luôn là một vào những chủ đề từ vựng khiến khó khăn nhất cho người học. Ko chỉ bởi tính chuyên ngành, nhiều từ vựng còn có cách đọc khó tốt giải thích khó hiểu với người học. Để giúp đỡ bạn học vào vấn đề này, issf.vn tạo ra series bài học chủ đề toán học để tóm gón tất cả từ vựng ở đây một cách cụ thể và chính xác nhất. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra lời giải đến câu hỏi:”Số nguyên tố” trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt.

Bạn đang xem: Số nguyên tố tiếng anh

1. “Số nguyên tố” trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt:

 

- Số nguyên tố vào Tiếng Anh là Prime Number, có phiên âm cách đọc vào Anh-Anh là /ˌpraɪm ˈnʌm.bər/ và trong Anh-Mỹ là /ˌpraɪm ˈnʌm.bɚ/. Prime Number là một danh từ siêng ngành thuật ngữ toán học, có thể đứng độc lập để trở thành chủ ngữ mang lại câu cũng như cùng với các danh từ, tính từ khác tạo thành một cụm danh từ mà lại chúng ta rất ít lúc thấy điều này. Nếu chúng ta muốn nói đến “những số nguyên tố”, chúng ta thêm “s” vào sau danh từ “number”, cụ thể, chúng ta có: Prime numbers.

 

- Theo định nghĩa Tiếng Anh, ta có: A prime number is a natural number greater than one that can’t be divided by any other number except the number 1 & itself. In contrast, A natural number greater than 1 that is not a prime number is called a composite number. For example, 11 is a prime number because the only ways of writing it as a product,1 x 11 or 11 x1, involve 11 itself. However, 6 is composite because it is a hàng hóa in which both numbers are smaller thân 6 which is 3 x 2 or 2 x 3.

 

- Theo định nghĩa Tiếng Việt, ta có số nguyên tố là một số tự nhiên lớn hơn một mà nó chỉ chia hết cho 1 và chính bản thân nó. Số ko phải số nguyên tố tức số tự nhiên lớn hơn 1 có thể phân chia đều mang đến các số khác ngoài nó được gọi là hợp số. Số nguyên tố ví dụ như 2,3,5,7,11,... Vì chúng chỉ có thể chia hết cho một và chính nó. Hợp số ví dụ như 6 có thể chia hết mang lại 2 vá 3 ngoài 1 và bản thân nó, 9 có thể phân tách hết cho 3 ngoài 1 và bản thân nó.

 

Hình ảnh minh họa Số nguyên tố trong Tiếng Anh.

 

- Để hiểu rõ rộng về số nguyên tố trong Tiếng Anh, chúng ta hãy cùng đến với một số ví dụ dưới đây nhé:

 

My teacher said that a natural number was called a prime number if it was greater than 1 and couldn’t be written as the hàng hóa of two smaller natural numbers.

Thầy giáo tôi nói rằng một số tự nhiên được gọi là số nguyên tố nếu nó thỏa mãn điều kiện lớn hơn một và không thể bị viết thành phép nhân của 2 số nhỏ hơn nó.

 

Linda said that she didn’t understand about prime numbers so she had a bad mark in this Math exam.

Linda nói rằng cô ấy không hiểu về những số nguyên tố đề xuất cô ấy đã nhận điểm kém vào bài kiểm tra Toán đó.

 

163,307 and 677 are prime numbers.

163,307 và 677 là những số nguyên tố.

 

Jeremy introduces the project by considering a tiny computer program - a program to lớn compute the nth prime number.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Các Lá Bài Huyền Thoại Trong Yugioh Huyền Thoại !!!

Jeremy giới thiệu một dự án bằng cách coi xét một chương trình máy tính nhỏ- chương trình tính toán số nguyên tố thứ n.

 

John said that in 1973, Denis Hanson proved that there exists a prime number between 3n & 4n.

John nói rằng vào năm 1973, Denis Hanson đã chứng mình được sự tồn tại một số nguyên tố giữa 3n và 4n.

 

I can be sure that 50 is not a prime number because it can be divided by 5,10,25,...

Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng 50 ko phải là số nguyên tố vì nó có thể chia cho 5,10,25,...

 

Viviana said that there were infinitely many prime numbers and we couldn’t find the simple formula that separates prime numbers from composite numbers.

Viviana nói rằng gồm vô số số thành phần và chúng ta không thể tìm ra công thức dễ dàng để bóc tách các số yếu tắc khỏi các hợp số.

 

Tony said that he solved this problem & the answer was a prime number.

Tony nói rằng anh ấy đã giải ra bài toán và kết quả là một số nguyên tố.

 

Hình ảnh minh họa Số nguyên tố trong Tiếng Anh.

 

2. Từ vựng liên quan đến Số nguyên tố trong Tiếng Anh:

 

- mặt cạnh Prime number, chúng ta còn có rất nhiều từ vựng chủ đề toán học bao phủ đến chủ đề này, hãy cùng tìm hiểu coi chúng là gì nhé:

 

Từ vựng

Ý nghĩa

Primality

Tính nguyên tố

Miller-Rabin primality test 

Kiểm tra nguyên hàm Miller-Rabin

Trial division

Phân bỏ ra thử nghiệm

decimal digits

Chữ số thập phân

a Mersenne prime

Số nguyên tố lớn nhất được biết đến gồm có 24,862,048 chữ số thập phân

AKS primality test

Kiểm tra tính sơ cấp AKS

Polynomial time

Thời gian đa thức

 

Hình ảnh minh họa Số nguyên tố vào Tiếng Anh.

Xem thêm: Khi Bị Robot Trong Boss 2 Cảng Huyết Sắc Đâm Trúng, Bạn Sẽ Bị?

 

Trên đây là câu trả lời mang lại câu hỏi :”Số nguyên tố” vào Tiếng Anh là gì: định nghĩa và ví dụ Anh-Việt”. issf.vn mong muốn rằng qua bài đọc, mọi khó khăn và băn khoăn của bạn học đã được chúng mình giải đáp để tự tin sử dụng Prime number vào bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng quên học từ vựng qua các bài đọc tiếp theo của chúng mình để mở rộng cho mình một vốn từ vựng phong phú mà vẫn chính xác nhé.