Soraka

  -  
396
*
Miss Fortune Vệ Binh Tinc Tú369
*
Syndra Vệ Binch Tinc Tú310
*
Ezreal Vệ Binc Tinch Tú369
*
Soraka Vệ Binc Tinch Tú310

Bên cạnh đó, mẫu mắt Mimi cũng sẽ được msinh sống bán đi với giá bán 65 RP.

*Giá những gói vẫn bao gồm kiểm soát và điều chỉnh chính xác hơn bởi có sự nạm trong Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không hoàn lại đồ phđộ ẩm cùng với số đông bạn vẫn thiết lập.

Trong khi, những gói xiêm y sau đây sẽ được khuyến mãi từ ngày 8/9 đến khi hết ngày 25/9 nlỗi sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binch Tinh Tú + tướng + size sở hữu trận

2269 -> 1833 RPhường ví như chưa tồn tại tướng

1635 RPhường giả dụ vẫn bao gồm tướng

Miss Fortune Vệ Binch Tinc Tú + tướng mạo + size sở hữu trận
Syndra Vệ Binc Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận
Ezreal Vệ Binch Tinch Tú + tướng mạo + size sở hữu trận
Soraka Vệ Binch Tinh Tú + tướng mạo + size sở hữu trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binh Tinch Tú + tướng + form thiết lập trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune Vệ Binch Tinch Tú + tướng mạo + size mua trận

458-> 413

Biểu tượng Boki Và Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra Vệ Binch Tinc Tú + tướng tá + size cài trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal Vệ Binch Tinch Tú + tướng mạo + khung cài trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka Vệ Binch Tinc Tú + tướng tá + khung tải trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với phần lớn chúng ta sẽ gồm tướng và tải trang phục lẻ, lúc mua gói, những bạn sẽ thiết lập thêm biểu tượng và form thiết lập trận.Khung thiết lập trận của các phục trang sẽ chỉ hoàn toàn có thể được mua khi mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ được đóng lại, đồng nghĩa tương quan với việc những bạn sẽ cần thiết thiết lập gói nhằm thiết lập khung download trận của các bộ đồ này nữa. Tuy nhiên, những xiêm y đang vẫn được bán lẻ ở mục Trang Phục trong Trung tâm.Khung cài đặt trận tồn tại vĩnh viễn

tin tức hỗ trợ

*