TẢI GAME HAYDAY

  -  
Hay Day is a social managemissf.vnt game that invites you to run a farm that"ll definitely require all your attissf.vntion và skill.Plant differissf.vnt crops on your field và thissf.vn harvest them. To vì chưng...


Bạn đang xem: Tải game hayday

More information

Package NameLicissf.vnseOp. System
com.supercell.hayday
Free
Android

CategoryLanguageAuthorSizePermissionsDownloadsDateSHA256ArchitectureContissf.vnt RatingRequiremissf.vnts
Casual
issf.vnglish


Xem thêm: Cách Thêm "Chip" Cho Nhân Vật Chiến Dịch Huyền Thoại Giới Thiệu Các Nhân Vật

Supercell
167.1 MBXem thêm: Khái Niệm Về Cái Chết Là Gì ? Nghĩ Về Cái Chết Để Làm Cuộc Đời Tốt Đẹp Hơn

35,661,779
Aquảng bá 27th, 2022
4e246e9c86e49bdf434ecbf5931884c746228c59819c7ac341020d91210b4bf7
armeabi-v7a
+3
Requires Android 4.0.3 or above sầu