TÊN GIÁO VIÊN MẶT LẠNH NHƯ TIỀN

  -  
B\u1ea3n d\u1ecbch \u0111\u00e3 c\u00f3 s\u1ef1 cho ph\u00e9p Reup c\u1ee7a nh\u00f3m d\u1ecbch. \r\n\r\n\r\n\r\nM\u1ed1i t\u00ecnh \u0111\u1ea7y gian tru\u00e2n gi\u1eefa m\u1ed9t nh\u00e2n vi\u00ean kinh doanh v\u1eabn lu\u00f4n s\u1ed1ng trong d\u01b0 \u00e2m c\u1ee7a m\u1ed1i t\u00ecnh c\u0169 5 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc - Akihito Yura v\u00e0 ch\u00e0ng gi\u00e1o vi\u00ean gi\u1eef tr\u1ebb, m\u1eb7t l\u1ea1nh nh\u01b0 ti\u1ec1n - Kaji sensei.","other_title":"","status":2,"seo":"Sensei wa Butchozura Shite Yatte Kuru c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 KURUSU HAIJI l\u00e0 m\u1ed9t b\u1ed9 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, manga, boy love, yaoi, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, l\u00e3ng m\u1ea1n, H v\u0103n, drama","authors":<{"name":"kurusu haiji","slug":"kurusu-haiji"}>,"teams":<{"name":"Aoisora Translattion Group","slug":"aoisora-translattion-group"}>,"categories":<{"name":"Manga","slug":"manga"},{"name":"Ch\u1ee7ng \u0111i\u1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"H v\u0103n","slug":"h-van"},{"name":"H\u00e0i h\u01b0\u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"S\u1ee7ng ng\u1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,"read":{"id":6025,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}" bookmark="">
Bản dịch đã có sự cho phép Reup của nhóm dịch.

Mối tình đầy gian truân giữa một nhân viên kinh doanh vẫn luôn sống trong dư âm của mối tình cũ 5 năm trước - Akihito Yura và chàng giáo viên giữ trẻ, mặt lạnh như tiền - Kaji sensei.


B\u1ea3n d\u1ecbch \u0111\u00e3 c\u00f3 s\u1ef1 cho ph\u00e9p Reup c\u1ee7a nh\u00f3m d\u1ecbch. \r\n\r\n\r\n\r\nM\u1ed1i t\u00ecnh \u0111\u1ea7y gian tru\u00e2n gi\u1eefa m\u1ed9t nh\u00e2n vi\u00ean kinh doanh v\u1eabn lu\u00f4n s\u1ed1ng trong d\u01b0 \u00e2m c\u1ee7a m\u1ed1i t\u00ecnh c\u0169 5 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc - Akihito Yura v\u00e0 ch\u00e0ng gi\u00e1o vi\u00ean gi\u1eef tr\u1ebb, m\u1eb7t l\u1ea1nh nh\u01b0 ti\u1ec1n - Kaji sensei.","other_title":"","status":2,"seo":"Sensei wa Butchozura Shite Yatte Kuru c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 KURUSU HAIJI l\u00e0 m\u1ed9t b\u1ed9 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, manga, boy love, yaoi, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, l\u00e3ng m\u1ea1n, H v\u0103n, drama","authors":<{"name":"kurusu haiji","slug":"kurusu-haiji"}>,"teams":<{"name":"Aoisora Translattion Group","slug":"aoisora-translattion-group"}>,"categories":<{"name":"Manga","slug":"manga"},{"name":"Ch\u1ee7ng \u0111i\u1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"H v\u0103n","slug":"h-van"},{"name":"H\u00e0i h\u01b0\u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"S\u1ee7ng ng\u1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,"read":{"id":6025,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}">