Thu Sự Nghiệp Là Gì

  -  
*Bạn đang xem: Thu sự nghiệp là gì

*

Chọn Website... ĐH BÁCH KHOA TP.HCM ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM ĐH KINH TẾ - LUẬT ĐH QUỐC TẾ TP.HCM ĐHQG TP.HCM VIỆN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN
Xem thêm: Các Công Chúa Disney Có Thực Sự, 8 Sự Thật Sau Những Nàng Công Chúa Disney

*

Tôi làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quyền tự chủ về tài chính, không phải đơn vị quản lý theo ngành, nhưng vẫn trực thuộc Sở Công Thương. Hàng năm, Sở ký hợp đồng với đơn vị của tôi, chuyển kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm cho tỉnh. Đối với kinh phí được chuyển nêu trên đơn vị không có nội dung kinh phí quản lý riêng, cán bộ nhân viên trong đơn vị chỉ được nhận chế độ công tác phí khi đi công tác theo định mức của Nhà nước. Tôi muôn hỏi, nguồn kinh phí này có được hạch toán là nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng Nhà nước không? Trên thực tế, đơn vị tôi nhận số kinh phí này và chi hết, vậy có phải xác định số thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước không? Chứng từ thanh toán chuyển về Sở Công Thương quyết toán hay để lại đơn vị? Sở Công Thương có được ký hợp đồng thuê đơn vị của tôi mua sắm tài sản để phục vụ nhiệm vụ xúc tiến thương mại không? Nếu Sở Công Thương làm văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị là đơn vị cấp dưới thực hiện mua sắm và quản lý tài sản thì có được không?

Trả lời :

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn


RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.RadEditor"s components - toolbar, content area, modes and modulesToolbar"s wrapper
Content area wrapperRadEditor hidden textareaRadEditor"s bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.It contains RadEditor"s Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and ResizerEditor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer


Xem thêm: Nguyễn Trần Trung Quân Và Erik, Nguyễn Trần Trung Quân

RadEditor - please enable JavaScript to use the rich text editor.

RadEditor"s Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh