Using Namespace Std Nghĩa Là Gì

  -  

Hãy chú ý một tình huống, khi chúng ta có hai fan cùng tên "Bishop" trong và một lớp. Do vậy để khác nhau chúng sẽ đề xuất sử dụng một vài thông tin bổ sung cập nhật cùng với tên của họ. Chẳng hạn như nơi ở trường hợp họ sống ở cả 2 nơi khác biệt hoặc thương hiệu của bố mẹ họ, v.v.

tình huống tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong các ứng dụng C++. Ví dụ, chúng ta cũng có thể viết một hàm mang tên là xyz() và bao gồm một thư viện khác tất cả hàm cùng tên xyz(). Bây chừ trình biên dịch không tồn tại cách nào để tìm hiểu phiên bản nào của hàm xyz() mà nhiều người đang đề cập đến bên trong chương trình của bạn.

Một namespace có phong cách thiết kế để xung khắc phục sự việc này cùng được thực hiện làm thông tin bổ sung cập nhật để phân biệt các hàm, lớp, biến vv với thuộc tên gồm sẵn trong các thư viện khác nhau. áp dụng namespace trong C++, chúng ta có thể xác định ngữ cảnh trong số đó tên được chỉ định. Về phiên bản chất, một namespace định nghĩa một phạm vi.




Bạn đang xem: Using namespace std nghĩa là gì

Định nghĩa namespace

Một có mang namespace trong C++ ban đầu với từ bỏ khóa namespace theo sau là tên gọi namespace như sau:


Để điện thoại tư vấn phiên bản được kích hoạt namespace của 1 trong các hai hàm hoặc biến, hãy thêm 2 dấu 2 chấm (::) như sau:


chỉ thị using

bạn có thể tránh việc sử dụng tên của namespace với dấu (::) bằng phương pháp sử dụng thông tư using. Chỉ thị này cho trình biên dịch biết mã tiếp sau sẽ sử dụng các tên trong namespace vẫn chỉ định. Ví dụ:


thông tư "using" cũng có thể được áp dụng để có một mục cụ thể trong một namespace. Ví dụ, ví như phần duy nhất của không gian tên std nhưng bạn dự tính sử dụng là cout, nó được khai báo như sau:


Mã tiếp theo rất có thể tham chiếu đến cout nhưng không cần thêm namespace, nhưng những mục khác trong namespace std đã vẫn cần phải khai báo ví dụ như sau:


#include using std::cout;int main () { cout
Kết quả:


std::endl duoc su dung voi std!

Namespace không tương quan

Một Namespace rất có thể được khái niệm trong một số phần và cho nên vì vậy một Namespace được sản xuất thành từ bỏ tổng các phần được khái niệm của nó. Những phần riêng lẻ của Namespace hoàn toàn có thể được trải rộng trên những tệp.

do vậy, nếu một trong những phần của Namespace yêu ước tên được khẳng định trong một tệp khác, tên này vẫn phải được khai báo. Viết một quan niệm vùng tên tiếp sau đây hoặc tư tưởng một không khí tên new hoặc thêm các bộ phận mới vào một không khí tên hiện có:


namespace namespace_name // code

Namespace lồng nhau

Cú pháp:


namespace namespace_name1 // code namespace namespace_name2 // code


Xem thêm: Cung Cự Giải Hợp Với Màu Gì ? Màu May Mắn Của 12 Cung Hoàng Đạo

chúng ta cũng có thể truy cập những thành viên của namespace lồng nhau bằng cách sử dụng các toán tử phân giải như sau:


// để truy vấn thành viên của namespace_name2using namespace namespace_name1::namespace_name2;// để truy vấn thành viên của namespace:name1using namespace namespace_name1;
Recent Updates sắp Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là mang lại tết 2023?Đa luồng vào C++Xử lý nước ngoài lệ trong C++Nạp ông chồng toán tử truy vấn thành viên lớp (->) trong C++Nạp ông chồng toán tử subscript <> trong C++Nạp ck toán tử gọi hàm () vào C++Nạp ông chồng toán tử gán vào C++Nạp ông chồng toán tử ++ với -- trong C++Nạp ông xã toán tử Input/Output trong C++Nạp ông chồng toán tử quan hệ trong C++Nạp chồng toán tử nhị phân trong C++Nạp chồng toán tử một ngôi vào C++Nạp ck toán tử và Nạp ông xã hàm trong C++
issf.vn on facebook
học tập Lập Trình Online Miễn giá tiền - issf.vn

*

Danh Sách bài học kinh nghiệm
học Java | Hibernate | Spring học tập Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học tập C | C++ | C# học Python học tập SQL


bài bác Tập Có lời giải

bài bác tập Java bài bác tập C bài tập C++ bài tập C# bài bác tập Python ví dụ như Excel VBA


thắc mắc Phỏng Vấn


Xem thêm: Nghe Nhạc Sóng Não Là Gì ? Các Loại Sóng Não Nâng Cao Sức Khỏe Và Tinh Thần

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL