Vận tốc dài là gì

  -  

a/Định nghĩa: Vận tốc dài là vận tốc tức thời của một điểm khi đi được một cung tròn trên một vật chuyển động tròn .

Bạn đang xem: Vận tốc dài là gì

*

+ Ý nghĩa : Các điểm trên vật có cùng tốc độ góc , điểm nào càng xa tâm quay thì vận tốc dài càng lớn .Do độ dài cung phụ thuộc vào khoảng cách đến tâm.

b/Công thức:

v=R.αt=R.ω

Chú thích:

v: vận tốc dài của chuyển động tròn đều (m/s).

ω: tốc độ góc (rad/s).

R: bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn(m).

c/Tính chất của vector vận tốc dài:

+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.

+ Hướng:vận tốc dài của chuyển động tròn đều tại mỗi điểm luôn có phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm tương ứng và có chiều là chiều chuyển động.

+ Chiều: phụ thuộc vào chiều của chuyển động tròn.


Advertisement

Hãy chia sẻ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook


Hoặc chia sẻ link trực tiếp:

http://issf.vn/cong-thuc-van-toc-dai-trong-chuyen-dong-tron-deu-24

Biến số liên quan


Vận tốc của chuyển động - Vật lý 10

v


Đơn vị tính: m/s


Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều - Vật Lý 10.

ω


Định nghĩa:

Là thương số giữa góc quay với thời gian quay hết góc quay đó.

Đơn vị:Rad/s


Bán kính của chuyển động tròn đều - Vật lý 10

R


Đơn vị tính:m


Advertisement

Các công thức liên quan


Tốc độ trung bình

v=SΔt=St2-t1


Vận tốc trung bình

a/Định nghĩa:

Tốc độ trung bình là thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian đi hết quãng đường đó.

b/Ý nghĩa : đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

c/Công thức

v=S∆t

Chú thích:

v: tốc độ trung bình của vật (m/s).

S: quãng đường vật di chuyển (m).

Δt: thời gian di chuyển (s).

t2, t1: thời điểm 1 và 2 trong chuyển động của vật (s).

*

Ứng dụng : đo chuyển động của xe (tốc kế)

Lưu ý : Tốc độ trung bình luôn dương và bằng với độ lớn vận tốc trung bình trong bài toán chuyển động một chiều.


Phương trình tọa độ của vật trong chuyển động thẳng đều.

x=xo+v.t


1.Chuyển động thẳng đều

a/Định nghĩa : Chuyển động thẳng đều là chuyển động của vật có chiều và vận tốc không đổi , quỹ đạo có dạng đường thẳng.

Ví dụ: chuyển động của vật trên băng truyền , chuyển động của con thuyền giấy trên mặt nước lặng khi đẩy với lực rất nhẹ.

2.Phương trình chuyển đông thẳng đều

a/Công thức :

x=x0+vt-t0

b/Chứng minh :

Chọn chiều dương là chiều chuyển động , gốc thời gian là lúc xuất phát

Vật xuất phát tại vị trí x ,quãng đường đi được sau t : S=vt

Mặc khác độ dời của vật :∆x=x-x0

Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương nên

S=∆x⇒vt=x-x0⇒x=x0+vt

t tính từ lúc bắt đầu chuyển động

*

Chú thích:

x: Tọa độ của vật tại thời điểm t (m).

xo: Tọa độ ban đầu của vật ở thời điểm t=0s.

v: Vận tốc của vật (m/s).

v>0: Cùng hướng chuyển động.

v0: Ngược hướng chuyển động.

t: Thời gian chuyển động của vật (s).

Xem thêm: Hội Những Người Yêu Euro Truck Simulator 2: Key Game Euro Truck Simulator


Công thức xác định quãng đường của vật trong chuyển động thẳng

S=x-xo=v.t


Quãng đường

a/Định nghĩa

Quãng đường S là tổng độ dịch chuyển mà vật đã thực hiện được mang giá trị dương.

Trong chuyển động thẳng , quãng đường mang tính tích lũy, nó có thể khác với độ dời . Ví dụ , khi vật đi theo chiều âm tọa độ của vật giảm dần dẫn tới độ dời mang giá trị âm để tìm quãng đường ta lấy trị tuyệt đối của độ dời.

*

S=∆x

Đối vớivật chuyển động thẳng theo chiều dương đã chọn thì quãng đường chính là độ dời.

*

Trong thực tế khi làm bài tập, người ta thường chọnxo=0 (vật xuất phát ngay tại gốc tọa độ). Chiều dương là chiều chuyển động nên thường có S=x(quãng đường đi được bằng đúng tọa độ lúc sau của vật).

b/Công thức:

S=x-x0=vt

Chú thích:

S: là quãng đường (m).

x, xo: là tọa độ của vật ở thời điểm đầu và sau (m).

v: vận tốc của chuyển động (m/s)

t: thời gian chuyển động (s)


Công thức xác định chu kì trong chuyển động tròn đều.

T=2πω=1f=1N


1.Chu kì

a/Định nghĩa : Chu kì của vật trong chuyển động tròn đều là thời gian để vật quay hết một vòng.

Ví dụ : Chu kì của Trái Đất quay xung quanh Mặt tròi là 365 ngày.

+ Ý nghĩa : Sau khoảng thời gian T , vật sẽ có cùng trạng thái đó .Thể hiện tính tuần hoàn của chuyển động tròn đều.

b/Công thức:

T=tN=1f

Chú thích:

T: chu kì(s).

f: tần số(Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).

N: số chuyển động tròn thực hiện được(vòng).

t: thời gian thực hiện hết số dao động đó(s).


Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều

f=ω2π=1T


1.Tần số

a/Định nghĩa : Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật thực hiện trong một giây.

Ví dụ : Số vòng của kim phút trong 1 s là160 vòng

b/Công thức:

f=ω2π=1T

T: chu kì(s).

f: tần số(Hz).

ω: tốc độ góc(rad/s).


Advertisement

Các chủ đề liên quan

Bài 2: Chuyển động thẳng đều. Vấn đề 1: Viết được phương trình toạ độ chuyển động thẳng đều. Xác định thời gian và địa điểm gặp nhau. Vấn đề 2: Bài toán liên quan tới đồ thị chuyển động. Bài 5: Chuyển động tròn đều. Vấn đề 1: Tổng hợp lý thuyết chuyển động tròn đều. Vấn đề 2: Bài tập chuyển động tròn đều. Vấn đề 3: Bài toán liên quan đến gia tốc hướng tâm.

Các câu hỏi liên quan

có 23 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Tìm tốc độ của phim


Trên phim nhựa loại 8 mm cứ 26 ảnh chiếm một chiều dài 10 cm. Khi chiếu, phim chạy qua đèn chiếu với nhịp 24 ảnh/giây. Tìm tốc độ của phim.


↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích

Tìm số quay trong 1 giây của núm bình điện


Bình điện (dynamô) của một xe đạp, có núm quay đường kính 1 cm tì vào vỏ xe. Khi xe đạp đi với vận tốc 18 (km/giờ), tìm số quay trong 1 giây của núm bình điện.


↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Tìm tốc độ dài v, tốc độ góc ω và gia tốc hướng tâm aht


Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay hết một vòng mất 0,2 s. Tìm tốc độ dài v, tốc độ góc ω và gia tốc hướng tâm aht của một điểm nằm trên mép đĩa và cách tâm một khoảng bằng bán kính của đĩa


↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích
Advertisement

Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì


Một vật chuyển động tròn đều trên quĩ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì


↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là


Một đĩa tròn bán kính r = 10 (cm) quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2 (s). Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là


↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích

Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay.


Hai điểm A,B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau 20 (cm). Điểm A ở phía ngoài có vận tốc va=0,6 (m/s) ,còn điểm B có vận tốc vb= 0,2 (m/s).Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay.


↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích
Xem tất cả câu hỏi liên quanLàm bài tập

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Chính xácKhông chính xácBáo Lỗi

Các công thức liên quan

Tốc độ trung bình Phương trình tọa độ của vật trong chuyển động thẳng đều. Công thức xác định quãng đường của vật trong chuyển động thẳng Công thức xác định chu kì trong chuyển động tròn đều. Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều

Biến số liên quan


Vận tốc của chuyển động - Vật lý 10

v


Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều - Vật Lý 10.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Đầu Tiên Về Bộ Phim The Witcher Phần 2, Thợ Săn Quái Vật (Phần 2)

ω


Bán kính của chuyển động tròn đều - Vật lý 10

R


*

Advertisement

Học IELTS Miễn Phí


*

*

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website


Cách tắt chặn quảng cáo
Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(
*

Từ Điển Phương Trình Hóa HọcPhương Trình Hóa HọcDãy Điện HóaDãy Hoạt Động Kim LoạiBảng tính tan các chất hóa họcCấu hình electron Nguyên TửBảng Tuần Hoàn Nguyên Tố Hóa HọcBảng Một Số Nguyên Tố Hóa HọcMàu Sắc Chất Hóa Học
Luyện Thi IELTS miễn phíLuyện Tập Reading Theo Dạng Câu HỏiLuyện Tập Reading Theo Bài ĐọcThi Thử IELTS ReadingLuyện Tập Listening Theo Dạng Câu HỏiLuyện Tập Listening Theo Bài NgheThi Thử IELTS ListeningHướng dẫn viết IELTS Writing Task 1Luyện tập viết IELTS Writing task 1Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 2Luyện tập viết IELTS Writing task 2Luyện Speaking Part 1Luyện Speaking Part 2Luyện Speaking Part 3
Các sản phẩm của Be Ready EducationPhương Trình Hóa HọcChemical Equation BalancerBe Ready IELTSThư Viện Lịch SửTừ điển Ngôn Ngữ Ký HiệuGiáo Dục Sáng TạoTrò Chơi Tập ThểTVB Một Thời Để NhớTuyển Tập Câu Hỏi Tại SaoCâu Chuyện Nhân QuảEzyDict
*

Sản phẩm xây dựng bởi Be Ready EducationAustralia vì mục đích phi lợi nhuận

Link Tài Trợ - Sponsored LinksLegend Kit
Loading…

Powered by Be Ready Academy


×

Đăng Nhập


Facebook Google+
Hoặc đăng nhập với tài khoản
Remember Me
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?Đăng kýtại đây.
Đăng Nhập