Visualization đẹp cho windows media player

  -  

Hình ảnh trực quan hóa là màu sắc, kiểu dáng và khuôn mẫu dịch chuyển theo nhạc trong chính sách Đang vạc của Windows truyền thông media Player. Player đi kèm theo với những hình hình ảnh trực quan liêu hóa và bạn có thể tải xuống các hình hình ảnh khác trên trang này.

*
G-Force Kích khuôn khổ tệp: 3,4 MB Được sản xuất bởi: SoundSpectrum Get

*
xay Kích độ lớn tệp: 2,37 MB được chế tạo bởi: issf.vn và Warner Bros. Mua xuống

*
morphyre Kích độ lớn tệp: 8,71 MB được tạo thành bởi: Pur3 Ltd Get

*
ảnh Viz I Kích cỡ tệp: 184 KB sản xuất bởi: Averett thiết lập xuống và Associates

*
ảnh Viz II Kích kích cỡ tệp: 192 KB Được chế tạo ra bởi: Averett & Associates mua xuống

*
Psychedelia Viz Pack Kích khuôn khổ tệp: 5,6 MB Được sản xuất bởi: tim Cowley với Stephen coy cài xuống

*
dungeon bao vây Kích độ lớn tệp: 837 KB Được chế tác bởi: Averett & Associates download xuống

*
softie The snowman II Kích cỡ tệp: 558 KB sản xuất bởi: Averett cài xuống và Associates

*
softskies Kích độ lớn tệp: 7,2 MB Được sinh sản bởi: SoundSpectrum Get

*
Terminator III Kích kích cỡ tệp: 2,54 MB được tạo thành bởi: Averett và Associates sở hữu xuống

*
Trilogy I Kích kích thước tệp: 177 KB Được tạo ra bởi: Averett và Associates thiết lập xuống

*
Trilogy II Kích kích cỡ tệp: 177 KB chế tác bởi: Averett cài xuống và Associates

*
Trilogy III Kích kích thước tệp: 177 KB Được tạo thành bởi: Averett và Associates sở hữu xuống

*
whitecap Kích kích thước tệp: 753 KB Được chế tác bởi: SoundSpectrum Get

*
Windows media 9 Series kích thước tệp: 366 KB Được tạo nên bởi: Averett & Associates download xuống

SUNCITY ONE Nhà cái AE888