With Great Power Comes Great Responsibility Là Gì

  -  
Thời mình còn đi học mình nghĩ bản thân giỏi, bản thân là outlier đối với phần còn lại, mình có thể code được cả một trang web hoàn chỉnh, điều nhưng mà mình từng suy nghĩ ko buộc phải học ĐH thì bản thân cũng rất có thể xin được câu hỏi làm bởi với trình độ chuyên môn của một ông rộng mình 4 tuổi mới tốt nghiệp ĐH